Category: စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ

ေတာင္သူကိုယ္တိုင္ တပိုင္တႏိုင္ စပါးမ်ိဳးသန္႔ ေမြးျမဴ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းပညာ

၁။ ေခါင္ႏွံေရြးခ်ယ္ျခင္း က။ အေျခခံအရ မ်ိဳးသန္႔စင္သည့္...

ေျမပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ား

ေျမအမ်ိဳးအစား ေျမခ်ဥ္ငံဓါတ္ (၅.၅) မွ (၇) အတြင္းရွိ ႏုန္းေျမ၊...

ပဲမ်ိဳးစံုေရာဂါမ်ား (ပထမပိုင္း)

၁။ ပဲမ်ိဳးစံုဖားဥမႈိစြဲေရာဂါ (Powdery Mildew) ေရာဂါလကၡဏာ...

စပါးေရာဂါမ်ား

၁။ စပါးဘက္တီးရီးယား ရြက္ေျခာက္ေရာဂါ (Bacterial blight) ေရာဂါလကၡဏာမ်ား...

စပါးသီးႏွံတြင္ အဓိကက်ေရာက္တတ္ေသာ စပါးရြက္ဖုံးေျခာက္ေရာဂါ၊ စပါးပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ၊ စပါးမႈိသီးေရာဂါ၊ စပါးေလာင္မီး (ေခၚ) ယူဖရာေရာဂါ တုိ့၏ ေရာဂါလကၡဏာ၊ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ား

၁။ စပါးရြက္ဖံုးေျခာက္ေရာဂါ (Sheath blight) ေရာဂါလကၡဏာ ေရာဂါကြက္သည္...

နဂါးေမာက္ပင္စိုက္ပ်ိဳးနည္း

မူရင္းေဒသ မ်ိဳးစု (Hylocerus) တြင္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း (၂၆)ခု ရွိရာ...

တိုင္ေထာင္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အမ်ိဳးအစား ပဲေတာင့္ရွည္တြင္ အပင္ပုမ်ိဳးႏွင့္...

စပါးသီးႏွံတြင္ လအလိုက္က်ေရာက္ေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)

(၅) စပါးဆစ္ပိုးမ်ား က်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ စပါးပ်ိဳးခင္းမွ...

အရည္အေသြးျမင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ေလွ်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား

ခ်ဥ္ေပါင္ေလွ်ာ္(Kenaf) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသမ်ားစြာတြင္...

စပါးသီးႏွံတြင္ လအလိုက္က်ေရာက္ေသာ ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ား (ပထမပိုင္း)

(၁) ငေျမာင္ေတာင္ ============ က်ေရာက္သည့္အခ်ိန္ စပါးပ်ိဳးခင္းႏွင့္...