BREAKING NEWS

Category: စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသတင္း

သီးႏွံအာမခံစနစ္ထားရွိႏိုင္ေရးေဆြးေႏြး

သီးႏွံအာမခံစနစ္ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္...

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး ဝလံပန္း မာန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း(၁၃)ခုေျမာက္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္

...

သီးႏွံသုိေလွာင္ရံုစီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

သီးႏွံမ်ားအေလ့အလြင့္မျဖစ္ေစေရးအတြက္...

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ားလာေရာက္ေဟာေျပာပို႔ခ်

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡမ်ား...

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္နဲ႕ Vietnam – Myanmar Friendship Associationေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီး...

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္နဲ႕ Vietnam – Myanmar Friendship Associationေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီး...

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ားပါဝင္တဲ့ အိႏိၵယကုန္စည္ျပပြဲႀကီးက်င္းပသြားမည္

အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ားပါပါဝင္တဲ့...

မ်ိဳးေစ့ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ဝဘ္ဆိုဒ္ Myanmar Seed Portal ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

သီးႏွံမ်ိဳးေစ့က႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္...

ဟင္းသီးဟင္းရြက္အစားအေသာက္လံုျခံဳေဘးကင္းႏိုင္ေရးစီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္

...

စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားသင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္သြားရန္စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေန

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး...