BREAKING NEWS

Category: ေဗဒင္

09.8.2018 မွ 15.8.2018 အထိတစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ အလုပ္ထဲအာရံုစိုက္မရျဖစ္ေနတတ္တယ္။...

၂၁.၆.၂၀၁၈ မွ ၂၇.၆.၂၀၁၈ အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္း အလုပ္ကိစၥေတြမ်ားေနပါလိမ့္မယ္။...

24.5.2018 မွ 30.5.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီးေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္စရာေတြမ်ားတတ္ပါတယ္။...

26.4.2018 မွ 02.5.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ ဇာတာရွင္အတြက္အလုပ္စီးပြားအတြက္ plan ခ်ထားတဲ့...

၅.၄.၂၀၁၈ မွ ၁၁.၄.၂၀၁၈ အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္း ပြဲစားအလုပ္မ်ား ၊ က်ဴ ရွင္အလုပ္မ်ား...

၁၅.၃.၂၀၁၈ မွ ၂၁.၃.၂၀၁၈ အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလထဲ အလုပ္ထဲမွာအဆင္မေျပတာမ်ိဳးေတြ...

04.1.2018 မွ 10.1.2018အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္း...

30.11.2017 မွ 06.12.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ အလုပ္သစ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာေဖြျခင္း၊...

23.11.2017 မွ 29.11.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ မိမိကိုယ္သာ အားကိုးသင့္တဲ့ကာလပါ။...

26.10.2017 မွ 01.11.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ...