Category: ပန္းမန္အမ်ိဳးအစားမ်ား

သစၥာပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေဒသ သမအေအးပိုင္းတြင္...

လီလီပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

မ်ိဳးကြဲမ်ား မ်ိဳးကြဲေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ရွိသည္။...

ပိန္းပန္း စိုက္ပ်ိဳး⁠ျပဳစုနည္း

ပိန္းပန္းပင္က ေရစီးေရလာေကာင္းတဲ့ ေျမကို ပိုၿပီးေတာ့...

⁠ေဒလီယာပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အဂၤလိပ္အမည္            – Dahlia...

ကံ့⁠ေကာ္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အဂၤလိပ္အမည္            – Iroo Wood...

⁠ေဒါနပန္း

အဂၤလိပ္အမည္            – Absinthe...

လီလီပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း

အဂၤလိပ္အမည္            – Lily or Tuberose...

⁠ႏွင္းဆီကိုင္းမည္း⁠ၿပီး မ⁠ေသ⁠ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

အဲဒီလိုျဖစ္တာကို ရိုးမည္းေရာဂါလို႔ ေခၚပါတယ္။...

ပိန္းပန္းတြင္ က်⁠ေရာက္⁠ေသာ အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ားအား ကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္းနည္း

ပ်ပိုး အဂၤလိပ္အမည္ ။          .။ Aphid သိပၸံအမည္       ။           ။ Myzus...

ကံ့⁠ေကာ္ အ⁠ေ⁠ၾကာင္းသိ⁠ေကာင္းစရာ

မ်ိဳးရင္း                          Guttiferae (ကံ့ေကာ္မ်ိဳးရင္း)...