BREAKING NEWS

⁠ျမန္မာ⁠ႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦး⁠ျမင့္လြင္⁠ႏွင့္ဆက္သြယ္⁠ေမး⁠ျမန္း⁠ျခင္း

ေမး။            ။ပဲစိုက္ဧရိယာအခ်ိဳ႕မွာ ေႏြစပါးအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေတြနဲ႕ ေဆာင္ရြက္မယ့့္ ပံုစံကိုေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။        ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အေနနဲ ့ကသူတုိ ့ဘာေတြကူညီေစခ်င္လည္းဆုိတာကုိကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဆီကုိသင့္ရာနည္းနဲ ့အေၾကာင္းၾကားဖုိ ့လုိပါတယ္။ဆုိလုိတာက သူတုိ ့အကူအညီလုိတာေတြကုိ စုစည္းမယ္ စုစည္းျပီးရင္ အျမန္ဆုံးစဥ္းစားၿပီး အေၾကာင္းျပန္မွာပါ။ အနည္းဆုံးေႏြစပါးေျပာင္းစုိက္မွာေသခ်ာရင္ေခ်းေငြရဖုိ ့အတြက္သက္ဆုိင္ရာဌာနျခင္းခ်ိတ္ဆက္မယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အသင္းအဖဲြ ့ေတြကေန အေၾကာင္းၾကားတာမ်ဳိးေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။

ေမး။            ။ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္မယ့္ အပိုင္းကိုလည္း သိပါရေစ။

ေျဖ။             ။ တကယ္စုိက္ခ်င္တဲ့သူလား ၊ေရလည္းတကယ္ရွိတယ္ မ်ဳိးစပါးတကယ္လုိအပ္ေနတာလား။ တကယ္လုိ ့မ်ဳိးမရွိဘူး မ်ဳိးလုိတဲ့သူဆုိ မ်ဳိးကုိေပးမယ္။ မ်ဳိးေပးတဲ့အခါမွာ စနစ္ရွိတယ္ အျပီးေပးကူညီလုိက္မွာ လား၊ တစ္ခ်ဳိ ့ကုမၸဏီေတြက်ရင္ သူ ့မွာမ်ဳိး ရွိတယ္ေပါ့ သူ ့မ်ဳိးေတြကုိေပးမယ္အ ခ်ိန္တန္ရင္သူ ့ကုိမ်ဳိးစ ပါးတန္ ဖုိးျပန္ေပး  ဒါမွမဟုတ္ရင္ စပါးထြက္တဲ့အခါသတ္မွတ္ေစ်းနဲ ့သူ ့ျပန္ ေရာင္း စသည္ျဖင့္ေပါ့ ဒီလုိမ်ဳိးေတြ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။

ဥပမာ  –  စုိက္မယ့္သူက A မ်ဳိးရွိတယ္ အဲ့ဒါကုိ သက္တမ္းတုိမ်ဳိး B စုိက္ခ်င္တယ္ဆုိပါစုိ ့ ဒါဆုိ B မ်ဳိးဘယ္မွာရွိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ကသိတယ္။ A နဲ ့ B ကုိ ခ်ိန္းမလား ၊ဒါမွမဟုတ္ B ကုိဘယ္ေစ်းနဲ ့ဝယ္၊ A ကုိဘယ္ေစ်းနဲ ့ေရာင္း၊ တကယ္လုိ ့တုိက္ရုိက္လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူ ့ဆီကိုသြား၊ ဘယ္ကုမၸဏီကုိသြား ဒီလုိမ်ဳိး ခ်ိတ္ဆက္မႈ ့ေတြလုပ္ေပးမွာပါ။

ေမး။            ။ ေႏြစပါးအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ လာမႈအေျခအေနေလးလည္း သိပါရေစ။

ေျဖ။            ။ အခုကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဆီကုိ ဖုန္းေတြနဲ ့အမ်ားၾကီးဆက္သြယ္လာတာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္ မတူညီႏုိင္တဲ့အတြက္အုပ္စုအဖဲြ ့အေနနဲ ့ဘာအကူအညီလုိလည္းဆုိတာေရးတင္လုိက္ပါ။ အဲ့ဒီအေပၚမွာကၽြန္ေတာ္တုိ ့က တတ္ႏုိင္ သေလာက္ အစြမ္းကုန္အကူအညီေတြေပးသြားမွာပါ။

ေမး။            ။ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္တာမ်ားရွိရင္လည္းေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။            ။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ ့မ်ဳိးကုိလုိခ်င္တာလား၊ မ်ဳိးေျပာင္းခ်င္တာလား၊ မ်ဳိးဝယ္ခ်င္တာလား၊ စုိက္ျပီးသြားရင္ ေျမၾသဇာလုိခ်င္တာလား၊ ေျမၾသဇာကုိ ယာယီေၾကြးနဲ ့ယူမွာလား စသည္ျဖင့္ မ်ဳိးစုံေပါ့ အကုန္လုံးထဲကမွ လုိခ်င္တာကုိ တတ္ႏုိင္ သေလာက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ တစ္ေယာက္က ဒါစုိက္တယ္ ဘာလုိလည္း မ်ဳိးလုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေနရာကလည္း ဘာလုိလည္းေပါ့ အဲ့လုိျဖစ္ေနရင္ခက္တာ့ေပါ့ ဒါေပမယ့္ ဒါကခ်ိန္ဆလုိ ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဆီမွာ သူတုိ ့လုိအပ္ခ်က္ကုိ တိတိ က်က် ေလး တက္လာဖုိ ့လုိပါတယ္။

ေရလုိတယ္ဆုိပါဆုိ ့ ဆည္ကေရေတြကမူလေျမာင္းကေန ေရရလုိ ့ပဲစုိက္တယ္ေပါ့ ခု ေျမာင္းကပိတ္လုိ ့ျပန္ျပီးတူးေဖာ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့က သက္ဆုိင္ရာ ျမိဳ ့နယ္အသင္းအဖဲြ ့ေတြနဲ ့ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ္။ လုိအပ္ရင္ အဲ့ေျမာင္းတူးတဲ့ဟာေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အသင္းကေန ေငြေၾကးအရ ဘယ္ေလာက္ကုန္ႏုိင္သလဲ တြက္ခ်က္မယ္ လုိအပ္ရင္ဝုိင္းကူညီမယ္ စသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ။ လုပ္ငန္းမေဖာ္ျပပဲနဲ ့ဘာကုန္မွာလည္းလုိ ့ေမးလာခဲ့ရင္လည္း အဆင္မေျပဘူးေပါ့ေနာ္။တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္လည္း မတူညီႏုိင္ ေတာ့။ လုိအပ္တာကုိ ေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္ ေတာင္းခံတဲ့အခါမွာ မခက္ေအာင္လုိ ့လုိအပ္ရင္ Fax.Email နဲ ့ပုိႏိုင္ပါတယ္။  ့ဒါမွမဟုတ္ရင္ အျမန္ေခ်ာနဲ ့စာပုိ ့ေပးေပါ့ေနာ္။အဲ့ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့က ဘာကူညီႏုိင္မလည္းဆုိတာ ျပန္ေျပာေပးမွာေပါ့ေနာ္။

စိတ္ပါဝင္စားေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအေနနဲ ့ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ  ့ဖုန္းနံပတ္ျဖစ္တဲ ့ ၀၁-၂၁၈၂၆၆၊ ၀၁-၂၁၈၂၆၇၊ ၀၁-၂၁၈၃၆၈၊ ၀၁-၂၃၀၁၁၂၉ ကုိဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

အခုလိုေျဖၾကားေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေ၀ၿဖိဳးႏိုင္ (Pissaya Info)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *