အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီး

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ျမစ္ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ နတ္òႊန္းေက်းရြာဝန္းက်င္၌စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံပင္ မ်ားေရျမဳပ္ပ်က္ စီးသြား ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရႏွင့္အတူ ဧရာဝတီျမစ္ေရပါတုိးေနသျဖင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဆံုရာ အနီးတြင္တည္ရွိေသာ နတ္၀န္း   ေက်းရြာမွ စိုက္ခင္းမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္၍ ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏွမ္းခင္း၊ ပဲတီစိမ္းခင္း၊ ဃဏ ေျပာင္းခင္းပါဝင္ေၾကာင္း၊ သီးႏွံအပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က်သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး ဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိန္ေမာင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေမ ၂ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ယင္း ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္စာရင္းျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source by – MOI Webportal Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *