ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ⁠ေငြက်ပ္ ၁ဝ သန္းတန္ဖိုးရွိ တရားမ၀င္ဓာတ္⁠ေ⁠ျမ⁠ၾသဇာ အိတ္ ၄၀၀ သိမ္းဆည္းရမိ

 အခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က မႈဆယ္မွ မႏၱေလးသို႔ သြားေရာက္မယ့္ ကုန္တင္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ၂ စီးကုိ ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္း ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔႔က စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ တရားမ၀င္ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာ အိတ္ ၄၀၀ ကုိ ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ တရားမ၀င္ဓာတ္ေျမၾသဇာ အိတ္ ၄၀၀ ဟာ ကာလခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၁၀ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ တရားမဝင္ ကုန္စည္မ်ားတားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔အား ဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္း အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားက တင္သြင္း/တင္ပို႔ ေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကိုစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေရပူ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ၁၃ မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၆၈ ဒသမ ၄ဝ သန္းခန္႔ႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈ ေလးမႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၆ ဒသမ ၁၂ သန္းခန္႔ စုစုေပါင္း ၁၇ မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၇၄ ဒသမ ၅၂ သန္းခန္႔ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

Pissaya Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *