BREAKING NEWS

စိုက္သူ၊ ေရာင္းသူ မကိုက္၍ ဝယ္သူႀကိဳက္ေသာေဈးကြက္

ေဈးကြက္တစ္ခုတြင္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ေရာင္းလိုအားရွိၾကစျမဲျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ခ်က္အား ဟန္ခ်က္မကိုက္လၽွင္၊ ေဈးကြက္ပ်က္ေတာ့သည္။ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ထြက္ကုန္ေဈးကြက္ တြင္ ယခုအခါ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အခ်ိဳ႕၏ “ ကေမာက္ကမေဈးကြက္” ကို မၾကာခဏေတြ႕ၾကဳံလာရ သည္။သိသာသည္မွာ ၾကက္သြန္နီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးတို႔၏ေဈးကြက္တြင္ ၾကဳံနေၾကရ သည္။ ေဈးက်မွု၊ ေဈးျမင့္တက္မွု၊ ေဈးႏွုန္းအေျပာင္းအလဲသည္ ကြာဟခ်က္ႀကီးမားလြန္းလွသည္။ အမ်ားစုျဖစ္နေၾကရသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးသူႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ား မကိုက္ဘဲျဖစ္ေနသည္။ မည္သို႔ေသာ ေဈးကြက္ေျပာင္းလဲမွုျဖစ္ျဖစ္၊ တြက္ေရးမကိုက္သည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမ်ားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ေဈးျမင့္မားခ်ိန္တြင္ လက္ထဲ၌ သီးႏွံမရွိေတာ့ေပ။ ေဈးက်ဆင္းမွု အရွိန္ျပင္းလၽွင္၊ လက္ထဲတြင္ စုပုံေနေတာ့သည္။

မၾကာမီက အညာတစ္ခြင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အညာေဒသႏွင့္ေျမလတ္ေဒသတို႔သည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံေပါမ်ားစြာ ထြက္ရွိၾကသည္။ ေဈးမွန္သမၽွ၊ ေတာရြာ ၿမိဳ႕ျပမက်န္ ေတာင္ပုံယာပုံ ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ ပန္းမုန္လာ(ပန္းပြင့္) အရြက္ႀကီးမ်ားပင္ ေရာင္းခ် နေၾကသည့္ေဈးႏွုန္းသည္ ျပဳစုလုပ္ကိုင္ရေသာစရိုက္ႏွင့္ မမၽွမတရွိေနသည္။ ထည့္ရသည့္ျမေၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ေပးရသည့္ေရႏွင့္ လုပ္အားတို႔ျဖင့္တြက္လၽွင္ ရွုံးနေၿပီ။သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေသာ ကားခ စရိတ္သည္ပစၥည္းဖိုးထက္ ႀကီးေနသည္။ပန္းမုန္လာတစ္ထုပ္ တစ္ရာက်ပ္ျဖစ္လၽွင္ မိုင္ ၇၀ ခရီးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးရွိသို႔ပို႔ခ်ခ တစ္ထုပ္တစ္ရာငါးဆယ္ျဖစ္ေနသည္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးဆိုလၽွင္ ခူးဆြတ္ေနပါက ခူးခ စရိတ္ထပ္မံကုန္ခ်မည္စိုးသျဖင့္ ႏြားေကၽြးနေၾကရသည္ဟုသိရသည္။

ေတာင္ပုံယာပုံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ိဳးစုံကို ကိုယ္တိုင္လည္း ေဈးမ်ားတြင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေဈးႏွုန္းခ်ိဳသာသျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားက ဝယ္ထားၾကေသာ္လည္း ေရဓာတ္မ်ားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သည္ ပုပ္ကုန္သီးႏွံမ်ိဳးျဖစ္၍ ၾကာၾကာအထားခံသည္။ သို႔ေသာ္ ဧၿပီ၊ ေမလ တူးေဖာ္ၾကၿပီး ေအာက္တိုဘာ၊ နိုဝင္ဘာလအထိ ေျခာက္လသာထားနိုင္သည္။ ထားနိုင္ေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္သည္ ငါးပုံတစ္ပုံ ေလ်ာ့က်သြားေသးသည္။

သရက္သည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း၊ အသီးေပၚခ်ိန္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္အဝစားၾကရၿပီး ရွားခ်ိန္တြင္ ၿမိဳသိပ္နေၾကရသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သံသရာလည္ေနခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ခဲ့ပါၿပီ။ ေတာင္သူလယ္သမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေဈးကြက္ကို ခ်ိန္ဆစိုက္ပ်ိဳး ၾကမွုမွာ နည္းပါးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံမ်ားကို ၾကာရွည္အထားခံသည့္ အိမ္တြင္းစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ယိုမ်ိဳးစုံ၊ တာရွည္ခံေဘးအႏၲရာယ္ကင္းသည့္ စားေသာက္ကုန္ မ်ိဳးစုံကုန္ေျခာက္မ်ားျပဳလုပ္မွုကို ကၽြမ္းက်င္ဌာနမ်ားမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါၿပီ။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေရွာက္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္သီးႏွံမ်ား အသီးအခြံမွအစ စားစရာျပဳလုပ္သည္။ ကိုးရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ ၾကက္သြန္နီ၊ ခ်င္း(ဂ်င္း)၊ ေဂၚဖီထုတ္(အျဖဴ၊ အညိဳေရာင္) တို႔ကို စက္ျဖင့္ အေျခာက္ခံေရာင္းခ်သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသာမက သီးႏွံယိုလုပ္ငန္း အဆင့္ျမင့္ျမင့္လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားရွိၾကသည္။ က်ိဳထို၊ ျပည္၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ေဈးမ်ားတြင္ ပုပ္ရိ၍ ပစ္လိုက္ရေသာ သီးႏွံေဈးမကိုက္၍ မခူးဆြတ္ဘဲထားသည့္ စိုက္ခင္းတို႔ကို ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ကိုက္ညီေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္လာမည္ဟု သုံးသပ္ရပါေတာ့သည္။

ကိုရဲ(စိုက္ပ်ိဳးေရး)

အတြဲ (၁၃) အမွတ္(၁၈၇) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅-၂၁၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *