BREAKING NEWS

၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူမ်ား အထူးသတိထားရေတာ့မည့္ အယ္လ္နီညိဳ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အယ္လ္နီညိဳကေတာ့ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ နိုင္ငံမ်ားကို အျပင္းအထန္ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။

ထိုသို႔ၿခိမ္းေျခာက္မွုမ်ားတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ ရာသီဥတုအေကာင္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားခံ ရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံပါဝင္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံ့ဝင္ေငြကို ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖင့္ရွာေဖြေပး ေနေသာ လယ္သမားက႑မ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမွုမ်ားရွိလာနိုင္သည့္အတြက္ ပညာရွင္မ်ားက အယ္နီညိဳရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူမ်ား အထူးျပင္ဆင္ထားၾကရန္ သတိေပးထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္သဘဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္သည့္ဆိုပါက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမဦးဆုံးထိခိုက္ေစမည့္အျပင္ ေရွးဦးစြာ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရဝင္ေငြကိုပါ ေလ်ာ့က်လာၿပီး စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဘဝပ်က္သည္အထိျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္အတြက္ မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ား၏ သတိေပးမွုမ်ားကို ျပည္တြင္းမီဒီယာသမားမ်ားသာမက ျပည္ပအေျခစိုက္မီဒီယာမ်ားကပါ အျမဲမျပတ္ သတိေပးလ်က္ရွိသည္ကိုပါေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကအားကိုးေနရသည့္ နိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယခုက်ေရာက္လာမည့္ အယ္နီညိဳျဖစ္ေပၚမွုမ်ားကို ႀကိဳတင္ သတိထားျပင္ဆင္နိုင္ရန္ႏွင့္ အကယ္၍က်ေရာက္လာပါက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္မ်ားက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမွုမ်ားကို အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကာသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုမ်ားကို အျမဲမျပတ္သတိေပးေျပာၾကားေနသည့္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက လက္ခံယာုံကည္ထားၾကေသာ မိုးေလဝသပညာရွင္ ဦးထြန္းလြငင္က အယ္လ္နီညိဳျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္တက္ကာ စိုက္ပ်ိဳးသီးနၤွမ်ား ပ်က္စီး ဆုံးရွုံးမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီး ေျမေအာက္ေရခမ္းေျခာက္မွုမ်ား ျဖစ္ေပဓလာနိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားထားသည္။

“စပါးစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွု အပူခ်ိန္က ၃၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ဆို စပါးက အေကာင္းဆုံးထြက္ တာေပါ့။အဲဒီထက္ေက်ာ္တဲ့ အပူခ်ိန္ေရာက္သြားရင္ စပါးအထြင္ေလ်ာ့သြားျပန္ေရာ။ အပူခ်ိန္ေတြ ျမင့္တက္ၿပီး မိုးေတြေလ်ာ့ေနတဲ့ အေနအထား၊ တစ္နည္းေျပာျပရင္ ပူျပင္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ရာသီဥတာဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ဘယ္တုန္းကမွ အေထာက္အကူမျပဳဘူး။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ေလ်ာ့ဖို႔က ေသခ်ာသေလာက္ပဲ” ဟု ဦးထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုအဆိုးဆုံးအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိမလာနိုင္ေသးေသာ္ လည္း ျဖစ္ေပၚလာပါက အခ်ိန္မီအကူအညီမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမွုမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြၾထားသင့္ေပသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့လယ္ယာက႑အတြက္ အသုံးစရိတ္မွာ က႑အလိုက္ အသုံးစရိတ္မ်ား ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ေအာက္ဆုံးအဆင့္တြင္သာရွိနေၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ျဖည့္ဆည္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးထြန္းကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးခဲ့ပါက အစိုးရအနေျဖင့္ တာဝန္ယူေျဖ ရွင္းေပးနိုင္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲကာ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။” ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္ သမားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔အတြက္ ေကာ္မတီ ဆိုၿပီးေတာ့ဖြဲ႕ထားတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲဒီေကာ္တီက အခုအခ်ိန္ထိ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးထားတာလည္း မရွိဘူး” ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္းကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား လယ္သမားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေရးဆြၾတင္ျပထားေသာေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး အခန္း(၅)တြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးခဲ့ပါက အစိုးရအနေျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မွု မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွုႏွင့္ဆက္လ်ဥ္း၍ သက္သာမွုရေစရန္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြမွ ထိုက္သင့္ေသာပမာဏတစ္ရပ္ကို က်ခံနိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး၇အဖြဲ႕သို႔ စီစစ္တြက္ခ်က္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီး မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရွုံးလၽွင္ ၄င္းအေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေစလိုေသာ္လည္း တာဝန္ယူထား သည့္ ေကာ္မတီမွ မည္သို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒအား အတည္ျပဳျပဌာန္းနိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းကို မသိရွိခဲ့ရေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကလုပ္ကိုင္နေၾကသည့္ နိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေသာ ေတာင္သူမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုက စိန္ေခၚလၽွက္ရွိနေၿပီး အဓိကေျဖရွင္းေပးရမည့္ ျပသတာတစ္ရပ္ည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ယခုၾကဳံေတြ႕ရမည့္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအနေျဖင့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္ကေျပာသည္။” ဥပမာ ပဲစိုက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ေရေငြ႕ပ်ံတာကို ကာကြယ္ဖို႔ အတန္းလိုက္စနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးအကြက္စိပ္ေလးေတြပါတဲ့ အစိမ္းပါးေလးနဲ႔အုပ္ေပးတာ ဒါမွမဟုတ္ သစ္ရြက္၊ ျမက္ေျခာက္ ဖုံးေပးထားတာမ်ိဳးလုပ္ရင္လည္း ျမေႀကီးအစိုဓာတ္ၾကာၾကာထိန္း ထားနိုင္ပါတယ္” ဟု အယ္လ္နီညိဳေၾကာင့္ ေရခမ္းေျခာက္မွုကိုကာကြယ္နိုင္သည့္ နည္လမ္းျဖစ္သည့္ ေရအစိုဓာတ္ၾကာရွည္စြာ ထိန္းထားနိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို ၄င္းက အႀကံေပး ေျပာၾကားထားသည္။

အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ရာသီဥတုပိုမိုပူျပင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနေရာင္ျခည္ပူျပင္းမွု ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုပ်က္စီးနိုင္ၿပီး အထူးဂ႐ုျပဳရန္လိုအပ္ ေပသည္။ “ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုက စံခ်ိန္တင္အပူဆုံးလို႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီ အပူခ်ိန္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုရွိနိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာ သည္။

အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ အပူခ်ိန္စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာနိုင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္လာနိုင္သလို ေရရွားပါးမည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားၾကဳံေတြ႕လာနိုင္သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္အတြက္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လိုအပ္သလို သုံးစြဲနိုင္ရန္အတြက္ ေဖာက္လုပ္ေပးထားျခင္းမရွ္သည့္အတြက္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အပင္မ်ားကို အစိုဓာတ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းထားနိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

“ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း အခုမွစတာဆိုေတာ့ ခ်က္ျခင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ေသးဘူး။ ယခင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ဆည္ေျမာင္းတာတမံေတြကို လုံေလာက္ေအာင္ စနစ္တက် ေဖာက္လုပ္ေပးထားခဲ့ျခင္းမရွိေတာ့ ခုလိုပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ရာသီမွာ လယ္သမား ေတြအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုဘဲ” ဟု လယ္သမားအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုရင္ဆိုင္ရေတာ့မည့္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီဥတုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနေျဖင့္ မ်ားစြာသတိထားေစာင့္ၾကည့္သည့္ ရာသီဥတုအေနအထား ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္ပိုမိုျပင္းထန္လာပါက အသီးထြက္ႏွုန္းေလ်ာ့က်နိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးမ်ားလည္း က်ဆင္းနိုင္သျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မွုပါေလ်ာ့နည္းလာနိုင္ သည့္အတြက္ အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အယ္လ္နီညိဳသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆိုးဆုံးဒုကၡေပးမည့္ အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုမ်ား က်ေရာက္မည့္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ကလည္းသတိေပးေျပာၾကားထားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားအနေျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မွုနည္းပါးနိုင္ရန္ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား အလ်င္အျမန္ ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေနာင္ေနာင္
အတြဲ (၁၃) အမွတ္(၁၈၇) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅-၂၁၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *