BREAKING NEWS

မာလကာပင္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

 ျမန္မာအမည္ – မာလကာ

အဂၤလိပ္အမည္ – GUAVA

ရူပေဗဒအမည္ – Psidium guajava

မ်ိဳးရင္းအမည္ – MYRTACEAE

၁။ မူရင္းေဒသ

အေမရိကတိုက္ အပူပိုင္းတိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာ မကၠဆီကိုႏွင့္ ပီရူး ပတ္၀န္းက်င္တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၂။မာလကာပင္မ်ိဳးမ်ား

မာလကာတြင္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁။ အူနီသီးမ်ိဳးႏွင့္ ၂။ အူျဖဴသီးမ်ိဳးဟူ၍ ရွိသည္။

အူနီသီးမ်ိဳးသည္ အသီး၏အတြင္းသားသည္ ပန္းေရာင္မွ အနီေရာင္ရွိ၍ စားသံုးရာတြင္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္။ အူျဖဴမ်ိဳးထက္ပို၍ ခ်ိဳသည္။ အသီးပံုသ႑န္သည္ ဘူးသီးပံုျဖစ္သည္။ အူျဖဴမ်ိဳးအသီး၏အတြင္းသားသည္ အျဖဴေရာင္ရွိျပီး အသီးသည္ မာက်စ္သည္။ အူနီမ်ိဳးထက္ အေစ့လဲပိုမ်ားသည္။ အသီးပံု သ႑န္သည္ အလံုးပံုျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ကီလိုမာလကာလို႔ေခၚတဲ့ အျခားမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။

၃။ ေရေျမရာသီဥတု

မာလကာသည္ အပူပိုင္းသီးႏွံျဖစ္သည္။ အပူသမပိုင္းေဒသမ်ား၌လည္း ျဖစ္ထြန္းသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆာငး္ရာသီ သီးသန္႔ရွိေသာေဒသ မ်ားတြင္ အသီးအရသာႏွင့္ အေရအတြက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ မာလကာ အပင္ႀကီးသည္ အပူဒဏ္ႏွင့္ ေရငန္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ ရည္ရွိေသာအပင္ျဖစ္သည္။ ႏွင္းမႈန္က်ျပီး အနည္းငယ္ေအးေသာ ဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ္လည္း ၂၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္အထိေအးပါက အပင္ေပၚပိုင္းမ်ားေသသြားႏိုင္သည္။ ေျမအမ်ိဳးအစားမေရြးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္ေတြ႕ရသည္။ ေရ၀ပ္ျခင္းကိုမႏွစ္သက္ပါ။ ေျမခ်ဥ္ငန္သည္ pH ၄.၅ မွ ၈.၂ အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာလကာပင္သည္ အလြန္ စိုက္ရလြယ္္ကူေသာ သီးပင္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

၄။ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

မ်ားေသာအားျဖင့္ အေစ့မွ စိုက္ၾကပါသည္။ ရင္ခ်င္းအပ္ ကိုင္းဆက္နည္းျဖင့္ ကိုင္းဆက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမထုပ္စည္းျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အကိုင္းကိုျဖတ္၍ ပ်ိဳးအိုးတြင္ အျမစ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပ်ိဳးပင္ကိုရယူ၍ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ အေစ့ပ်ိဳးပင္ သို႔မဟုတ္ ေျမထုပ္စည္းပ်ိဳးပင္ကို တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ ေရာက္လွ်င္ ေျခခ်စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္ ၁၅ေပ အကြာအေ၀းထား၍ က်င္းအလယ္တည့္တည့္တြင္ မတ္မတ္ခ်စိုက္ရသည္။ ပ်ိဳးပင္၏အနက္သည္ ပ်ိဳးအိုး (သို႔မဟုတ္) ပလတ္စတစ္ အိတ္တြင္ ရွိစဥ္က အပင္၏ ခါး (Collar) အနက္အတိုင္း စိုက္သင့္သည္။ စိုက္ျပီးအပင္ကိုေသခ်ာစြာဖိေပးၿပီး အညြန္႔သစ္မ်ားရလာသည္ အထိ မိုးမရြာလွ်င္ေန႔စဥ္ေရေလာင္းေပးရပါသည္။ မာလကာပင္သည္ေရငတ္ခံႏိုင္ေသာအပင္ျဖစ္သည္။ သဲဆန္ေသာေတာင္ကုန္းမ်ား ၌ေႏြရာသီတြင္ ေကာင္းစြာရွင္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေႏြရာသီတြင္ ေလာင္းေပး သြင္းေပးပါက အသီးပိုသီးျပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သီးႏိုင္ပါသည္။

၅။ ေျမၾသဇာေကၽြးနည္း

မာလကာတစ္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ထရိုဂ်င္၊ ေဖာ့စ္ဖိုးရပ္၊ ပိုတက္စီယမ္ ဆတူေရာထားေသာ ဓာတ္စံုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ေပါင္မွ ၁၀ေပါင္ အထိေကၽြးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာေကၽြးတုိင္း ႏြားေခ်း ေျမၾသဇာကို တစ္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ေတာင္းမွ ငါးေတာင္းအထိ   ေကၽြးသင့္သည္။ ထိုေျမၾသဇာမ်ား ေကၽြးရမည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ အပြင့္ပြင့္စတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ မိုးဦးတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ မိုးေႏွာင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းသံုးႀကိမ္ခြဲ၍ ေကၽြးသင့္ပါသည္။ ၆။ အပင္ျပဳစုျခင္း မာလကာပင္စိုက္ခင္းတြင္ ေျမဆြေပးျခင္း၊   ေပါင္းသင္ေပးျခင္း၊ ေရသြန္း     ေလာင္းေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရပါသည္။

အကိုင္းျဖတ္ေပးရာတြင္ အပင္အျမင့္ ေလးေပခန္႔အထိ မတ္မတ္ေထာင္တက္ရန္အတြက္ အပင္ေျခရင္းမွ ကိုင္းတက္မ်ားႏွင့္ ေဘးတက္ မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေပးရပါသည္။ သို႔မွသာ မာလကာပင္ အသီးေ၀ဆာၿပီး ပိုမိုအသီးသီးႏိုင္ပါသည္။

၆။ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ျခင္း

ပိုးေစးႏွဲ၊ သီးထိုးပင္၊ ပ်တို႔ က်ေရာက္ပါက ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ပက္ဖ်န္း၍ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနိုင္ပါသည္။ မာလကာညႈိးေရာဂါ က်ေရာက္ပါက မာလကာပင္ငယ္မ်ားသည္ ညိႈးႏြမ္းေသဆံုးတတ္ပါသည္။ ငွက္မ်က္စိကြက္ေျပာက္ေရာဂါ၊ ၾကပ္ခိုးစြဲ ေရာဂါမ်ားက်ေရာက္ပါက ၅း၅း၅၀   ေဘာ္ဒိုေဆးရည္ (Bordeaux) ဖ်န္း၍ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

၇။ ဆြတ္ခူးျခင္း နွင့္ အထြက္ႏႈန္း

မာလကာပင္သည္ အေစ့မွ စိုက္လွ်င္ ေလးငါးနွစ္ၾကာမွ အသီးသီးသည္။ ေျမထုပ္စည္း မ်ိဳးပြားပင္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း သီးသည္။   ေျမၾသဇာ အျပည့္ေကၽြး၍   ေရသြင္းေရေလာင္းေပးေသာ အပင္မ်ားကတနွစ္ပတ္လံုး အသီးသီးႏိုင္သည္။ မာလကာပင္တစ္ပင္သည္ တစ္နွစ္လွ်င္ အသီးအမ်ားဆံုး ၁၀၀၀ ခန္႔ အထိ သီးႏိုင္သည္။ ပ်မ္းမွ်တစ္ပင္လွ်င္ တစ္နွစ္အသီး ၂၀၀ မွ ၃၀၀ သီးသည္။ မာလကာပင္ သည္  အသက္ ၁၀ မွ ၁၅ နွစ္အတြင္းသာ အသီးထြက္ ေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ ေက်ာ္လွ်င္ ပင္ပ်ိဳမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ စိုက္သင့္ပါသည္။

Source by- စိုက္ပ်ိဳးပညာေပးေရးဌာနခြဲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *