BREAKING NEWS

⁠ေန⁠ၾကာသီး⁠ႏွံအထြက္⁠ႏႈန္းတိုးရန္ စိုက္ပိ်ဳးနည္း

ေနၾကာမ်ိဳးေစ့

၁၉၇၂-ခုႏွစ္မွစတင္တင္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏွံျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေနေသာမ်ိဳးမ်ားမွာ မဟူရာ၊ ဆန္ဖိုလာ၊ ဆင္းေရႊၾကာ(၁)၊ ဆင္းေရႊၾကာ(၂)၊ ဒို႔ေခတ္၊မလိုင္ေရႊၾကာ စသည္တို႔ျဖစ္ျပီးအသက္အရက္အားျဖင့္(၈၀-၁၀၀)ရက္ ရွိပါသည္။ အထက္   ျမန္မာျပည္တြင္ မိုးရာသီ၊ေဆာင္းရာသီ၌လည္းေကာင္း၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ေဆာင္းရာသီ၌လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။   ေနၾကာတစ္မ်ိဳးထဲသီးသန္႔အျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ဂ်ံဳတို႔ႏွင့္ သီးညွပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ေနၾကာပင္တြင္   ေရေသာက္ျမစ္ပါရွိျပီး အျမစ္အံုေကာင္းျခင္း၊ ပင္စည္တြင္ အေမႊးမ်ားပါျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမပဲ၊ နွမ္းတို႔ထက္ မိုးေခါင္ဒဏ္၊ ေရငတ္ဒဏ္ ခံႏုိင္ပါသည္။

ရာသီဥတု

ပူေႏြးေသာရာသီဥတုကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ေန႔တာတိုၾကိဳက္ေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္တုန္႔ျပန္မႈနည္းသည္။ အပင္ေပါက္ အေကာင္းဆံုးအပူခ်ိန္မွာ (၈-၁၀)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ျဖစ္၍ အပင္ၾကီးထြားခ်ိန္တြင္ (၂၁-၂၄)ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ရွိပါက အေစ့မ်ာေကာင္း စြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ဆီထြက္ေကာင္းေစသည္။ (၁၃-၁၇)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ပန္းပြင့္ရက္ႏွင့္ ရင့္မွည့္ခ်ိန္မ်ားေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္အျပင္ ဆီပါ၀င္မႈလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။

ေျမအမ်ိဳးအစား

အစိုဓါတ္ထိန္းႏိုင္ေသာ ႏုန္းဆန္သည့္ေျမ၊သဲႏုန္းေျမတြင္ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေျမဆီၾသဇာထက္သန္ေသာ ေျမမ်ိဳးကိုႏွစ္သက္သည္။ ေျမခ်ဥ္ငံဓါတ္(၆-၈)တြင္ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။

ေရ

မိုးဒဏ္ကိုအသင့္အတင့္ခံႏိုင္သည္။ ေရ၀ပ္မခံႏိုင္ပါ။သို႔ုေသာ္ အစိုဓါတ္ေကာင္းစြာ ရရွိႏိုင္ရန္အေရးၾကီးသည္။ အပင္ၾကီးထြားခ်ိန္တြင္   ေရအစိုဓါတ္ (၁၄)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းပါက အပင္ၾကီးထြားမႈရပ္တန္႔သြားေစသည္။

၀တ္မႈန္ကူးျခင္း

ေနၾကာပင္တြင္ ၀တ္မႈန္ကူျခင္းသည္ အဓိကအေရးၾကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။၀တ္မႈန္ကူးမႈေကာင္းမွသာေနၾကာေစ့အထြက္ႏႈန္း         ေကာင္းမည္။  ၀တ္မႈန္ကူးခ်ိန္တြင္ ေနပ်င္းပ်င္းပူျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳ ၾကိဳက္ပါကအေစ့အဆန္ ေအာင္ျမင္မႈ နည္းေစသည္။

ေနၾကာပန္း၏၀တ္မႈန္သည္ ေစးကပ္ေသာ သဘာ၀ရွိသျဖင့္ ေလအားျဖင့္ ၀တ္မႈန္ကူးအင္းဆက္ပိုးမႊားနည္းပါးေသာ ေနၾကာခင္းမ်ား  တြင္၀တ္မႈန္ကူးရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနျပီးပန္းပြင့္တြင္ အဆံေခ်ာင္မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ အင္းဆက္ပိုးမႊားအျဖင့္ ၀တ္မႈန္ကူးရ   ေသာေၾကာင့္ ေနၾကာပန္းပြင့္ခ်ိန္တြင္ ပိုးသက္ေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္းကိုဂရုျပဳမိသည္။

ေနၾကာခန္းမ်ားအနီးတြင္ ပ်ားေမြးျမဴေရး ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္လည္း ေနၾကာခင္းအထြက္တိုးေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွလည္းပ်ားရည္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေနၾကာသီးႏွံအထြက္ႏႈန္းတိုးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား

၁။ ထယ္ေ၇းနက္နက္ ထြန္ေရးညက္ညက္ေျမျပဳျပင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ စပါးသီးထပ္အျဖစ္စိုက္ပါက အေပၚယံေျမဆီလႊာေအာက္ (၆-၁၀) လက္မအတြင္း က်စ္လစ္မာေက်ာေနတတ္သျဖင့္ အျမစ္မ်ား၊ ထိုးဆင္းႏိုင္ရန္ထယ္ေ၇းနက္နက္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေရသြင္း ေရထုတ္လြယ္ကူေစရန္ ပတ္ေျမာင္းႏွင့္ စိမ့္ေျမာင္းမ်ား စနစ္တက်ျပဳလုပ္ေပးပါ။

၃။ ေျမျပင္ခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ေျမၾသဇာ သို႔မဟုတ္ အီးအမ္ဘိုကာရွီေျမေဆြးလွည္း (၅)စီးခန္႔ထည့္ေပးလွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။ တစ္ဧကလွ်င္ ယူရီးယား(၁၁၂)ေပါင္၊ တီစူပါ (၅၆)ေပါင္၊ ႏႈန္းစီထည့္ေပး၍ အဖူး၀င္ခ်ိန္တြင္ ယူရီးယား(၅၆)ေပါင္ႏႈန္း ထပ္မံထည့္ေပးပါ။

၄။ တစ္ဧကလွ်င္မ်ိဳးေစ့ (၄-၆)ျပည့္ႏႈန္းအသံုးျပဳရမည္။ တန္းၾကား(၂)ေပ၊ ပင္ၾကား(၉)လက္မထား၍ ထြန္ေၾကာင္းမ်ားဆံုရာတြင္   ေအာင္ျမင္ေသာမ်ိဳးေစ့(၂-၃)ေစ့စီ ထည့္စိုက္ပ်ိဳးပါ။

၅။ အပင္ (၁၅)ရက္သား သို႔မဟုတ္ အရြက္(၄)ရြက္မွ (၆)ရြက္ရွိခ်ိန္တြင္ တစ္က်င္းတစ္ပင္ခ်ိန္၍ သားခြဲေပးပါ။ သားခြဲရာတြင္ အသန္ဆံုး အပင္မ်ားခ်န္ထားရန္ႏွင့္ အျမစ္မနာေစရန္ဂရုစိုက္ပါ။ တစ္ဧက၀င္ဆန္႔မႈအပင္ဦးေရ မွန္ကန္မွအထြက္ႏႈန္းေကာင္းပါသည္။

၆။ အပင္ေပါက္လာသည္မွာ (၄၀)ရက္သားတြင္ ၾကားထြန္လိုက္ျခင္း၊ ေပါင္းရွင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ေပါင္းျမက္မ်ားကိုငယ္စဥ္က ပင္ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ ေနၾကားပင္မ်ားႏွင့္ အျမစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါသည္။ ရက္ပိုင္း(၄၀)အတြင္း အနည္းဆံုး သံုးေလးၾကိမ္ခန္႔ ေပါင္းရွင္းေပးရမည္။

၇။ အစိုဓါတ္လိုအပ္ပါက အဖူး(၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ ပန္း(၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပြင့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရတစ္ၾကိမ္စီသြင္းေပးသင့္ပါသည္။ အစို ဓါတ္နည္းပါက မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ထြန္းျခင္းႏွင့္ ဆီပါ၀င္မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါသည္။

၈။ သဘာ၀အားျဖင့္ ပင္ၾကား၀တ္မႈန္ကူးေသာ အပင္မ်ားျဖစ္၍ ၀တ္မႈန္ကူးႏိုင္ရန္ ပ်ားမ်ားရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ပ်ားမ်ား လံုေလာက္စြာမရွိပါက ေနၾကာရြက္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အ၀တ္စႏုႏုႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေနၾကာပြင့္မ်က္ႏွာျပင္ကို ညင္သာစြာ ပြတ္ေပး၍ ၀တ္မႈန္ကူးျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။၀တ္မႈန္ကူးခ်ိန္ကာလအတြင္းတစ္ရက္ျခားမျပတ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။

၉။ ပန္းမပြင့္မီ ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားကို စနစ္တက်ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းပါ။ အဓိကအားျဖင့္ ဟီလီယိုသစ္ (Heliothis) မ်ိဳးစု၀င္ ေနၾကာဖလံ မွျဖစ္ေပၚလာေသာ ခူေကာင္မ်ား၊ ေနၾကာရြက္ေျခာက္ေရာဂါ၊ ပင္စည္ရင္းပုပ္ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္တတ္သျဖင့္သင့္ေတာ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေရာဂါသတ္ေဆးမ်ားအသံုးျပဳရမည္၊ ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္ အပင္မ်ားမီးရႈိ႕ျခင္း၊ ထယ္ထိုးေျမလွန္ ပစ္ျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္နွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ အေလအလြင့္နည္းေအာင္ ရိတ္သိ္မ္းနယ္ေလွ႔ေပးပါ။ ေနၾကာေစ့မ်ားေကာင္းစြာရင္းမွည့္ျပီး အပြင့္မ်ားေျမသို႔ငိုက္မက်မီ ရိတ္သိမ္းပါ။ ရိတ္သိမ္းရန္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးအေျခအေနမွာ ေနၾကာပြင့္မ်ား၏ပြင့္ေခါင္းေနာက္ပိုင္းသည္ ၀ါလာျပီး ပြင့္ခံရြက္အံုသည္ အညိုေရာင္သန္း လာေသာအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရိ္တ္သိမ္းျပီးအပြင့္မ်ားကို တလင္းတြင္အေျခာက္လွမ္း၍ မၾကာခဏအထက္ေအာက္လွန္ေပးပါ။ အေစ့ မ်ားခၽြန္ျပီးေနာက္ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ေနလွန္းပါ။

၁၁။ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးေရာ ေဆာင္းပါေနၾကာစိုက္၍ မ်ိဳးအတြက္အခက္အခဲမျဖစ္ေသာ္လည္းေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္း ရာသီ၌သာစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သျဖင့္ မ်ိဳးအတြက္စနစ္တက်သိုေလွာင္ရန္အေ၇းၾကီးပါသည္။ ေနၾကာသည္ဆီပါ၀င္မႈမ်ားေသာအေစ့ အဆန္ မ်ားျဖစ္၍ သိုေလွာင္စဥ္အစိုဓါတ္မ်ားပါက အပင္ေပါက္မေကာင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္အစိုဓါတ္(၆-၇)ရာခိုင္ႏႈန္းက်န္သည္အထိေျခာက္ေသြ႕ေစ ရမည္။ ေကာင္းမြန္စြာေျခာက္ေသြ႕ျပီးေသာေနၾကာေစ့မ်ားကို ေလလံုေအာင္ပလပ္စတစ္ပံုး၊သံပံုးမ်ားတြင္ အျပည့္ထည့္၍ အဖံုးပိတ္ျပီး ပြဲညက္ျဖင့္လံုျခံဳစြာပိတ္ေပးကာသိုေလွာင္ႏိုင္သည္။ အမ်ားအျပားေလွာင္မည္ဆိုပါက ေနၾကာေစ့ကို ဂံုနီအိတ္မ်ားတြင္ထည့္၍   ေျခာက္ေသြ႔ေသာ စပါးခြံ႕မ်ားထည့္သရိုးကိုင္ျပီးပုတ္တြင္ ဆီထပ္ထည့္ကာ စပါးခြံမ်ားကိုပုပ္ျပည့္သည္အထိ ထပ္မံထည့္ေပးရမည္။ ထို႔ေနာက္အဖံုးပိတ္၍ ရႊံ႕ေစး၊ႏြားေခ်း၊ ထမင္းရည္ကိုသမေအာင္နယ္ျပီး ေလလံုေအာင္ပိတ္ေပးရမည္။ ဂရုျပဳရန္မွာ စိုက္ခ်ိန္ေရာက္သည့္ အခါေလွာင္ထားေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို တစ္ၾကိမ္သာဖြင့္၍ မ်ိဳးေစ့အကုန္ခ်က္ခ်င္းအျပီးစိုက္ရပါမည္။ အခ်ိန္ၾကာမွစိုက္လွ်င္ အပင္ေပါက္ႏႈန္း က်ဆင္းပါသည္။

၁၂။ ေနၾကာမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳးကူးစပ္မႈလြယ္ကူသျဖင့္ ေနၾကာမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲကိုသာ တစ္ကြင္းတစ္စပ္ထဲစိုက္သင့္ပါသည္။ မ်ိဳးမတူပါက တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး အနည္းဆံုး တစ္မိုင္ျခား၍ စိုက္ပ်ိဳးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေနၾကာႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားသီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ေနၾကာႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားအားသီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမတြင္ ေျမတြင္းအစိုဓါတ္ လံုေလာက္ရပါမည္။ ပဲႏွင့္ ညွပ္ပါကပဲျမစ္ဖုဇီ ၀ေျမၾသဇာကို တစ္ဧကလွ်င္အနည္းဆံုးတစ္ထုပ္ႏႈန္းသံုးသင့္ပါသည္။

လေခ်းေက်ာက္မႈန္႔ ေျမၾသဇာရရွိႏိုင္ပါက တစ္ဧကလွ်င္ အနည္းဆံုး (၅)ကီလို၀င္အိတ္ (၃)အိတ္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ။ ဇီ၀စူပါေျမၾသဇာအေရ ကို အပင္ေပါက္စံုျပီး (၁၄)ရက္သားမွစတင္၍ (၇-၁၀)ရက္ျခား၍ ပဲမ်ားအသီးျဖိဳင္သည္ထိ စုစုေပါင္း (၃-၅)ၾကိမ္ ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။ ေနၾကာ တစ္က်င္းလ်င္ တစ္ပင္သာခ်န္ပါ။ စိုက္ျပီး (၁)လသားအရြယ္တြင္ေရသြင္းပါ။ ဓါတ္ေျမၾသဇာအေနျဖင့္တစ္ဧကလွ်င္ ယူရီးယား (၁၁၂)ေပါင္၊တီစူပါ (၅၆)ေပါင္၊ ပိုတက္ရွ္(၅၆)ေပါင္ႏႈန္း ထည့္ေပးၾကပါ။

၁။ အတန္းလိုက္ မတ္ပဲ/ ပဲတီစိမ္း ႏွင့္ ေနၾကာ

 • ပဲ(၆)တန္းတြင္ ေနၾကာ(၂)တန္း ထည့္သြင္းစိုက္ရသည္။
 • ပဲမ်ား၏တန္းၾကားအကြာအေ၀း (၁၅)လက္မျဖင့္ ေနၾကာမ်ား၏တန္းၾကားအကြာအေ၀းမွာ (၁၅)လက္မ ျဖစ္ပါသည္။
 • ေနၾကာတန္းမ်ားအတြင္း ပင္ၾကားအကြာအေ၀းမွာ (၇” မွ ၁၂”) လက္မျဖစ္ပါသည္။
 • တစ္ဧကမ်ိဳးေစ့ႏႈန္းမွာ ေနၾကာ (၂)ျပည္ ပဲ (၈)ျပည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ၾကဲပတ္ မတ္ပဲ/ ပဲတီစိမ္း ႏွင့္ေနၾကာ

 • ပဲမ်ားၾကဲပက္ပါ။
 • ပဲၾကဲထားေသာ အကြက္ထဲတြင္ (၇)ေပျခားေနၾကာ(၂)တန္းကိုတစ္တန္းႏွင့္ တစ္တန္း (၁၅)လက္မျခားစိုက္ပါ။
 • ေနၾကာတန္းမ်ားအတြင္း ပင္ၾကားအကြာအေ၀း(၇)လက္မ ျခားရွိရပါမည္။
 • တစ္ဧက မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းမွာ ေနၾကာ(၂)ျပည္၊ ပဲ(၈)ျပည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ကုလားပဲႏွင့္ေနၾကာ

 • ကုလားပဲ (၆)တန္း၊ ေနၾကာ(၂)တန္းႏႈန္းစိုက္ပါ။
 • ကုလားပဲတန္းၾကား အကြာအေ၀းမွာ (၁၂)လက္မျဖစ္၍ ေနၾကာတန္းၾကားအကြာအေ၀းမွာ (၁၂)လက္မ ျဖစ္သည္။ ေနၾကာတန္းမ်ားအတြင္း ပင္ၾကားအကြာအေ၀း (၉)လက္မရွိသင့္ပါသည္။
 • တစ္ဧကမ်ိဳးေစ့ႏႈန္းမွာ ေနၾကာ(၂)ျပည္၊ ကုလားပဲ (၈-၁၂)ျပည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဂ်ံဳႏွင့္ ေနၾကာ

 • ဂ်ံဳ(၁၂)တန္း၊ ေနၾကာ (၂)တန္းႏႈန္းစိုက္ပါ။
 • ဂ်ံဳတန္းၾကားအကြာအေ၀း (၈)လက္မျဖစ္၍၊ ေနၾကာတန္းၾကားအကြာအေ၀းမွာ (၂၄)လက္မျဖစ္သည္။ ေနၾကာတန္းမ်ားအတြင္းပင္ၾကားအကြာအေ၀း (၆)လက္မျဖစ္ပါသည္။
 • တစ္ဧကအတြက္ မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းမွာ ေနၾကာ(၂)ျပည္၊ ဂ်ံဳ(၁)တင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆီထြက္သီးႏွံ(၃)မ်ိဳး၏တစ္ဧကသီးႏွံအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ဆီအထြက္ႏႈန္း

သီးႏွံ           အထြက္ႏႈန္း   တစ္တင္းမွဆီထြက္            တစ္ဧကမွရရွိႏိုင္ေသာဆီ(ပိသာ)

                (တင္း)                (ပိသာ)

ေျမပဲ             ၄၁.၇၄                     ၂.၀၀                                ၈၃

ႏွမ္း               ၅.၆၀                      ၆.၀၀                                ၃၄

ေနၾကာ           ၂၁.၁၇                     ၂.၅၀                                ၅၃

-တစ္ဧကမွ ဆီရရွိႏိုင္မႈတြင္ ေျမပဲသည္အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ ေနၾကာသည္ ဒုတိယအဆင့္ရွိပါသည္။

 

ဆီထြက္သီးႏွံ (၃)မ်ိဳး၏ အသံုးျပဳရမည့္မ်ိဳးႏွင့္ အထြက္တို႔၏အခ်ိဳး

သီးႏွံ   တစ္ဧကအသံုးျပဳ      တစ္ဧကမွရရွိသည့္            မ်ိဳးေစ့ႏွင့္အထြက္

        ရမည့္မ်ိဳး(တင္း)               အထြက္(တင္း)                                အခ်ိဳး

ေျမပဲ             ၆                 ၄၁.၇၄                                        ၁း၇

ႏွမ္း               ၁၈                ၅.၆၀                                          ၁း၄၅

ေနၾကာ           ၁၄                ၂၁.၁၇                                        ၁း၈၅

-မ်ိဳးႏွင့္အထြက္အခ်ိဳးတြင္ ေနၾကာသည္အထြက္ႏႈန္းအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *