စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများအပေါ်ကောက်ခံတဲ့ အတိုးနှုန်းများ လျော့ချပြင်ဆင်ကောက်ခံသွားမည်

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးရေးချေး ငွေများထုတ်ချေးခဲ့ရာ ၂၀၂၀ခုနှစ်ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှစတင်ပြီး စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေများအပေါ် ကောက်ခံတဲ့ အတိုးနှုန်းများလျော့ချပြင်ဆင်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူတောင်သူဦးကြီးများအနေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာချေးငွေ များကို အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေနဲ့ JICA, Tow Step Loan ချေးငွေ ၊ MEB ၊ Two Step Loan ချေးငွေများအပေါ်ကောက် ခံတဲ့ အတိုးနှုန်းများကို လျော့ချပြင်ဆင်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေအမျိုးအစားကို တစ်နှစ်လျှင် ယခင်အတိုးနှုန်း ၈ ရာခိုင်နှုန်းအစား အခုလက်ရှိအတိုးနှုန်း ၇ ရာခိုင်နှုန်း ၊ JICA, Tow Step Loan ချေးငွေ အမျိုးအစားကို တစ်နှစ်လျှင် ယခင်အတိုးနှုန်း ၈ ရာခိုင်နှုန်းအစား အခုလက်ရှိအတိုးနှုန်း ၆.၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ MEB ၊ Two Step Loan ချေးငွေအမျိုးအစာကို တစ်နှစ်လျှင် ယခင်အတိုးနှုန်း ၉ ရာခိုင်နှုန်းအစား အခုလက်ရှိအတိုးနှုန်း ၈ ရာခိုင်နှုန်း ကို လျှော့ချပြင်ဆင်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
တောင်သူများရဲ့စုဆောင်းအပ်နှံငွေအပေါ် ပေးမယ့်အတိုးနှုန်းကိုလည်း ထုတ်ချေးငွေအပေါ်အတိုး နှုန်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် တစ်နှစ်လျှင်ယခင်အတိုးနှုန်း ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ အခုလက်ရှိအတိုးနှုန်း ၆.၅ ရာခိုင်နှုန်းပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာကုန်ထုတ်အရင်းအနှီးများအတွက် နှစ်စဉ် ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ၂ ဆင့်ချေးငွေ (JICA, Two Step Loan) ချေးငွေတို့ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ နှစ်စဉ်ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိကြောင်းသိ ရပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *