လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလိုအပ်ပါကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်

တောင်သူလယ်သမားများအနေနဲ့ လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလိုအပ်ပါက စက်မှု လယ် ယာဦး စီးဌာနကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှသိ ရပါတယ်။
လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အကူအညီရယူလိုသူများအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနများကို ဆက် သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အဆိုပါဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
လယ်ယာလုပ်သားအခက်အခဲများကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးမှုမဖြစ်စေရန်နဲ့လယ်ယာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမထိခိုက်စေရန်အတွက် လယ်ယာစက်ကိရိယာများအသုံးပြု၍ ထွန်ယက်ရေး ၊ စိုက်ပျိုး ရေးနှင့် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ရေးလုပ်ငန်းများကို စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ် ကြောင်းသိရပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားမျာအနေနဲ့ နီးစပ်ရာစက်မှုလယ်ယာစခန်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၃၁၂၁၀ ၊ ၀၆၇ – ၃၄၃၁၂၁၂ နဲ့ ၀၆၇ – ၃၄၃၁၂၁၈ ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *