တစ်ပတ်အတွင်းဆန်ဈေးနှုန်းအနည်း ငယ်တက်လာ

ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း ဝါးတန်းလမ်းကုန်စည်ဒိုင်ရဲ့ ယခုတစ်ပတ်ရဲ့ ဆန်လက်ကားဈေးနှုန်းများ အရ ဆန်ချော ၊ ဆန်ကြမ်းဈေးနှုန်းများမှာ တက်ကြောင်းသိရပါ တယ်။
ဆန်ချောဖြစ်တဲ့ ဖျာပုံပေါ်ဆန်းဆန်ထိပ်စတစ်အိတ်ဈေးနှုန်းမှာ ၃၈၅၀၀ ကျပ် ၊ လတ်စတစ်အိတ်မှာ ၃၇၀၀၀ ကျပ် ဖြင့်တစ်အိတ်ကို ကျပ် ၁၀၀၀ဝန်းကျင်တက်လာပြီး ၊ မြောင်းမြ ၊ ပုသိမ်ပေါ်ဆန်း ထိပ်စ တစ်အိတ်မှာ ၄၁၀၀၀ ကျပ် ၊ လတ်စတစ်အိတ်မှာ ၃၈၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် တစ်အိတ်ကို ကျပ် ၂၀၀၀ ဝန်း ကျင် တက်လာပြီး ဒေးဒရဲပေါ်ဆန်းထိပ်စတစ်အိတ်ဈေးနှုန်းမှာ ၃၈၅၀၀ ကျပ် ၊ လတ်စ တစ်အိတ် မှာ ၃၆၅၀၀ ကျပ် ရှိပြီးတစ်အိတ်ကို ကျပ် ၅၀၀ ဝန်းကျင်တက်လာကာ ဆန်ချောဈေးနှုန်းများမှာ တက်လာ ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဧည့်မထမိုးဆန်ထိပ်စတစ်အိတ်ကို ၂၃၅၀၀ ကျပ် ၊ လတ်စတစ်အိတ်ကို ၂၃၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်တစ်အိတ်ကို ကျပ် ၁၅၀၀ဝန်းကျင်တက်လာပြီး ၊ ငစိန်ထိပ်စ တစ်အိတ်ကို ၁၉၀၀၀ ကျပ် ၊ လတ်စတစ်အိတ်ကို ၁၈၅၀၀ ကျပ် ရှိပြီးတစ်ပတ်အတွင်း ဆန်ချောဈေး နှုန်းမှာတက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။
မိုးသုခရှယ်တစ်အိတ် ၂၆၀၀၀ ကျပ် ၊ လတ်စတစ်အိတ် ၂၅၀၀၀ ကျပ် ၊ ပေါ်ဆန်းရှယ်ထိပ်စတစ်အိတ် ၄၀၀၀၀ ကျပ် ၊ လတ်စတစ်အိတ်ကို ၃၇၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် တည်ငြိမ်နေပြီး ဝါးတန်းလမ်းကုန်စည်ဒိုင်ကို ဆန်အဝင်ပုံမှန်ရှိနေကာ အရောင်းအဝယ်ပုံမှန်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *