ပဲရာဇာ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

သီးႏွံအမည္ – ပဲရာဇာ

 ေဒသအေခၚအေဝၚ – ပဲနီေလး/ပဲရာဇာ

အဂၤလိပ္အမည္ – LENTILS, SPLIT PEA

 ႐ုကၡေဗဒအမည္ – ERVOM CULINARIS MEDIK LENS, ESCULENTA MOENCH

အသုံးျပဳပုံႏွင့္ အဟာရတန္ဘိုး

ပဲနီေလး၊ ပဲဝါေလးပဲမ်ိဳးကို ပါကစၥတန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆန္ျဖင့္ ေရာခ်က္ျပဳတ္ စားသုံးေလ့ ရွိပါသည္။ ပဲဝါေလးသည္ ေဈးနည္းၿပီး အဟာရျပည့္ဝသည့္ ပဲမ်ိဳးျဖစ္၍ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း တို႔တြင္လည္း အသားမ်ားျဖင့္ ေရာခ်က္စားေသာက္ၾကပါသည္။ ပဲနီေလးအုပ္စုဝင္ ပဲသည္ အမိုင္ႏိုအက္စစ္၊ လိုင္စင္းအပါအဝင္ ပ႐ိုတိန္း ပါဝင္မႈမ်ားေသာပဲျဖစ္၍ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ သက္သတ္လြတ္စားသုံးသူမ်ားအတြက္ အဓိကအစားအစာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အသီး၏ ပုံသ႑ာန္ႏွင့္အ႐ြယ္အစား

ပဲရာဇာသီးေတာင့္၏ပုံသ႑ာန္မွာ ပဲတီစိမ္းသီးအေသးစားပုံစံကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။ သီးေတာင့္၏ အ႐ြယ္အစားမွာ အလ်ား ဝ.၅ လက္မခန႔္ႏွင့္ အနံ ဝ.၂ လက္မခန႔္ရွိၿပီး သီးေတာင့္တစ္ေတာင့္လွ်င္ ပဲေစ့ ၂ ေစ့ခန႔္ပါရွိပါသည္။

ပဲရာဇာတြင္ပါဝင္ေသာ အဟာရဓါတ္မ်ား

ပဲရာဇာတြင္ပါဝင္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားမွာ အာဟာရဓါတ္ စူးစမ္းရွာေဖြေရးႏွင့္ သုေတသန ဌာနမွ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ေအာက္ပါအတိုင္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ေဒသ

ပဲရာဇာကို ျမန္မာျပည္တြင္ အနည္းအက်ဥ္းသာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ပါသည္။ ပဲရာဇာကို မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္သာ အသင့္အတင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။

ကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ရာသီဥတု၊ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ကာလႏွင့္ ရိတ္သိမ္းသည့္ကာလ

ပဲရာဇာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔၏ ရာသီဥတုႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈျဖစ္ထြန္းပါသည္။ အေစာပိုင္း ပူအိုက္စြတ္စိုမႈကို လိုအပ္၍ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ မိုးႏွင္းရရွိမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သီးႏွံအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

ပဲရာဇာကိုေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ပဲရာဇာကို စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ တန္းၾကား ၁.၅ ေပမွ ၂ ေပအထိ အကြာအေဝးထား၍ ပင္ၾကားမွာ ၆ လက္မမွ ၈ လက္မထိထား၍ စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ အပင္မ်ားရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ သံထြန္ျဖင့္ ၾကားလိုက္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရပါသည္။

ပဲရာဇာကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ ရက္မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ကာလအတြင္း ရိတ္သိမ္းၾကပါသည္။ ရိတ္သိမ္းမႈတြင္ ရာသီအပူ၊ အေအးကိုမီ၍ ရင့္မွည့္မႈအလိုက္ အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္ကြာျခားတတ္ပါသည္။ ပဲရာဇာ၏အသက္ရက္မွာ ၁ဝဝ မွ ၁၂ဝ ရက္ခန႔္ရွိၿပီး ပြင့္ရက္ကာလမွာ ၄ဝ မွ ၄၅ ရက္ေန႔ခန႔္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

စားသုံးနည္းမ်ား

ပဲရာဇာကိုအမ်ားအားျဖင့္ ဟင္းခ်ိဳခ်က္၍စားသုံးၾကပါသည္။ ဟင္းခ်က္ရာတြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြင္းခ်က္ျပဳတ္နပ္လြယ္၍ ႏူးညံ့ေသာပဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ စားသုံးရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစႏိုင္ဘဲ အာဟာရဓါတ္ျပည့္ဝေစႏိုင္ပါသည္။ စနစ္တက် ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးပါက အစာေၾကညက္ၿပီး ေလေကာင္းစြာ သက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ေကာင္းစြာ မက်က္ဘဲစားသုံးလွ်င္ ဆီးအဆိပ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ က်က္ေအာင္ခ်က္၍ စားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Source – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *