ၾသဂဲနစ္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စေန ၊ တနဂၤေႏြေစ်း ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္သြားမည္

၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႕ သန္႕ရွင္းေသာစိုက္ခင္းမွ စင္ၾကယ္ေသာ သီးႏွံထုတ္ ကုန္မ်ားသို႕ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စေန၊တနဂၤေႏြေစ်းကို  မတ္လ ၂၃ရက္ေန႕မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေျမပေဒသာ ကၽြန္းမွာ ဖြင့္ လွစ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ သီးဝလံပန္းမာန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွသိရပါတယ္။

သဘာဝစိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ထြက္ကုန္မ်ားကို စားသံုးေစႏိုင္ရန္နဲ႕ ၾသဂဲနစ္ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ ဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံပန္းမာန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးျမင့္ေဇာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

“ၾသဂဲနစ္၊ GAP သဘာဝစိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ထြက္ကုန္ေတြကို ဓါတုဓါတ္ၾကြင္းမက်န္ေအာင္စစ္ၿပီးေတာ့ စားသံုးသူေတြအတြက္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳတဲ့သီးႏွံေတြကို သံုးေစခ်င္တာရယ္ ၾသဂဲနစ္ ေစ်းကြက္ စိုက္တဲ့ သူေတြရွိေနၿပီးသူတို႕ေစ်းကြက္သစ္ရွာရတာနည္းေနလို႕ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးခ်င္တာပါ”

အဆိုပါေစ်းကို ေျမပေဒသာကၽြန္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပံ့ပိုးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ နည္းပ ညာအကူအညီ ေပးေရးဌာနမွာနံနက္ (၉)နာရီမွာ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းအဆိုပါအသင္းမွသိ ရပါတယ္။

သန္႕ရွင္းေသာစိုက္ခင္းမွ စင္ၾကယ္ေသာသီးႏွံထုတ္ကုန္မ်ားသို႕ စေန ၊ တနဂၤေႏြေစ်းမွာ ၾသဂဲနစ္သီးႏွံ ထြက္ကုန္မ်ားနဲ႕ သဘာဝသီးႏွံထြက္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး ဝလံပန္းမာန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွသိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *