ျပည္ပကို ဆန္၊ဆန္ကြဲမ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚ

G to G အစီအစဥ္နဲ႕ ျပည္ပကို ဆန္နဲ႕ဆန္ကြဲတင္ပို႕ႏိုင္ေရးကို ပါဝင္ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ ဆိုင္ရာအသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရပါ တယ္။

ျပည္ပတင္ပို႕မႈ ေကာင္းလာႏိုင္ေစရန္နဲ႕ ထိုက္သင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရွိေစႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ဖိတ္ ေခၚမႈအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ဦးျမင့္လြင္ ကေျပာပါတယ္။

“ G to G ကိုစနစ္တက်နဲ႕ဖိတ္ေခၚလို္က္တဲ့အတြက္ပါဝင္လာရင္ ျပည္ပတင္ပို႕မႈေတြေကာင္းလာမယ္။ စုေပါင္းတင္ပို႕တဲ့အခါမွာ ေစ်းႏႈန္းကကိုယ့္ကုမၸဏီနဲ႕ ကိုယ္သြားေနေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေတြမတူၾကဘူး။ ရသင့္တဲ့ေစ်းနဲ႕ မရတဲ့အေနအထားမ်ိဳးရွိေတာ့ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အေပၚမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြျဖန္႕ေဝၿပီးေတာ့လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ ရသင့္တဲ့ေစ်းႏႈန္းေတြရလာလိမ့္မယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို စ လုပ္တာပါ”

အဆိုပါ G to G အစီအစဥ္နဲ႕ ဆန္နဲ႕ဆန္ကြဲတင္ပို႕ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အသင္းခ်ဳပ္စီစဥ္မႈျဖင့္ ညိွႏိႈင္းေရာင္းခ်မႈမ်ား ကို ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါက ပို႕ကုန္တင္ပို႕မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းခ်ဳပ္မွသိရပါတယ္။

ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုတဲ့ သက္ဆိုင္ရာအသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႕ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရ ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *