သီးႏွံအာမခံစနစ္ကို MoU ထုိုးကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယႏွစ္ စမ္းသပ္ကာလျဖစ္တဲ့ သီးႏွံအာမခံစနစ္ကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ MoU ထိုးကာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း Global World Insurance ကုမၸဏီမွသိရပါတယ္။

အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ျပဳလုပ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႕ စမ္းသပ္ကာလဒုတိယႏွစ္ မွာMoU ထိုးကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒ Global World Insurance ကုမၸဏီမွ ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းသန္႕ကေျပာပါတယ္။

“ အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ကခိုင္မာမႈရွိတယ္။သူတို႕ေတြနဲ႕ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ ခ်က္ကေလးနဲ႕အာမခံကိစၥလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းနဲ႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။အဖြဲ႕ အစည္းဆို ဆန္စပါးအသင္းခ်ဴပ္လိုမ်ိဳး ၊ အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ျပဳလုပ္ေန တဲ့ ကုမၸဏီလိုမ်ိဳး ၊မ်ိဳး ထုတ္တဲ့အဖြဲ႕ မ်ားနဲ႕ MoU ထိုးၿပီးလုပ္မွာ။ဒါမွလည္းစနစ္က်မွာျဖစ္ပါတယ္”

အဆိုပါစမ္းသပ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ သီးႏွံအာမခံေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ၊ သီးႏွံအာမခံ ဥပေဒေရးဆြဲရန္နဲ႕ သီးႏွံတဆင့္အာမခံလုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း အဆိုပါကုမၸဏီမွ သိရပါတယ္။

အခုလက္ရွိမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသေနရာအခ်ိဳ႕မွာ စပါးဧက(၃၀၀)ခန္႕ကို အာမခံထားရွိထားေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *