ကုလားပဲပင္ရင္းပုပ္⁠ေရာဂါ က်⁠ေရာက္ပံု ⁠ႏွင့္ ကာကြယ္⁠ႏွိမ္နင္းနည္း

ကုလားပဲပင္ရင္းပုပ္ေရာဂါဟာ Pythium မႈိေၾကာင့္ျဖစ္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အျခားအျမစ္ပုပ္ေရာ ဂါေတြ ဟာ Phytophthora,Fusarium နဲ႔ Rhizoctonia spp ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ တာျဖစ္ပါတယ္။

ေရာဂါက်ေရာက္ပံု

အပင္ငယ္ေျခရင္းမွာေျမႀကီးအျမဲတမ္းစြတ္စိုေနမယ္ဆိုရင္ မ်ိဳးေစ့ကို ပုပ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အေစ့ေတြဟာ အျပင္အခြံဟာေကာင္းေနၿပီးေတာ့ အတြင္းဖက္မွာ ေျမႀကီးလံုး အေသးေ လးေတြ႐ွိေနတတ္ၿပီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအနံ႕ေတြထြက္ေနတတ္ပါတယ္။

ေရာဂါက်ခံရတဲ့အပင္ရဲ႕ အရြက္ေတြဟာ အဝါေရာင္ကိုေျပာင္းသြားၿပီးၾကာလာတဲ့အခါ အရြက္ေတြ ေၾကြသြားတတ္ပါတယ္။ ေရေသာက္ျမစ္ႀကီးဟာလည္း တျဖည္းျဖည္းရႈံ႕ တြန္႔ သြားၿပီး အပင္ကို ဆြဲႏုတ္ၾကည့္တဲ့အခါ အျမစ္ေတြဟာ မည္းေနၿပီး ျမစ္မႊာေလးေတြလည္း မရွိေတာ့တာကို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ေရေသာက္ျမစ္မွာလည္း အညိဳေရာင္၊ အနက္ေရာင္ အကြက္ေလးေတြကို ျမင္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေရာဂါက်ေရာက္ခံထားရတဲ့ အပင္ေတြရဲ႕ အရြက္နဲ႔ ပင္စည္အစိတ္အပိုင္း ေတြဟာ ေကာက္႐ိုးေျခာက္ေရာင္ကိုေျပာင္းသြားပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အရြက္ရင့္ေတြ လံုးဝေၾကြက်သြားတဲ့အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ပင္ရင္းပုပ္ေရာဂါဟာေျမေဆာင္ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေတာ့ တခါတေလပင္ၾကြင္းပင္က်န္ေတြမွာလည္း ခိုေအာင္းေနတတ္ပါတယ္။ ေျမႀကီးသာ စိုစြတ္ေနမယ္ဆိုရင္ ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့မႈိဟာ အျမစ္ကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီးေတာ့ အျမစ္ကို ပုပ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါဟာ မ်ိဳးေစ့ေတြ အပင္မေပါက္ႏိုင္ပဲ ပုပ္သြားတဲ့အထိျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္း

ေရာဂါကင္းၿပီး ခံႏိုင္ရည္႐ွိတဲ့မ်ိဳးကို သံုးစြဲပါ။ ေရသြင္းေရထုတ္ညံ့တဲ့ေနရာကိုေရွာင္႐ွားရပါမယ္။ သီးလွည့္စနစ္ကို မျဖစ္မေနက်င့္သံုးဖို႔လိုပါတယ္။

  • မ်ိဳးေစ့ကို ကာဗင္ဒါဇင္နဲ႔ လူးနယ္စိုက္ပ်ိဳးပါ။
  • ေရာဂါရပင္ၾကြင္းပင္က်န္ေတြကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ပါ။

ေရာဂါက်အပင္ကို စေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းဟိုင္မီကႏိုး၊အင္ပ႐ိုဒီဇုန္း၊ကာဗင္ဒါဇင္၊သိုင္ယိုဖီနိတ္မီသိုင္းလ္ စတဲ့ ေဆးေတြကို ပင္ေျခမွာ ရႊဲစိုေနေအာင္ ပက္ဖ်န္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *