BREAKING NEWS

လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ရက္တြင္ သမၼတအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူမည့္ ဦးထင္ေက်ာ္က တင္ျပလာေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၁၈ဦး၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၂၄)။ ။ လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ရက္တြင္ သမၼတအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူမည့္ ဦးထင္ေက်ာ္က တင္ျပလာေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၁၈ဦး၏ အမည္စာရင္းကို
ယေန႔မတ္လ ၂၄ရက္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အမည္                                    – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        –       ၁၂/ဗဟန(ႏုိင္)၁၀၉၄၅၈
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၁၉-၆-၁၉၄၅
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ရန္ကုန္
ပညာအရည္အခ်င္း                        – M.A(Oxford)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္
အဘအမည္                                – ဦးေအာင္ဆန္း(ကြယ္လြန္)
အမိအမည္                                 – ေဒၚခင္ၾကည္(ကြယ္လြန္)
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – Michael Aris(ကြယ္လြန္)
သား/သမီးအမည္                          – Alexander Aris, Kim Aris
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္(၅၄)၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
…………………………………………….

၂) ေဒါက္တာေအာင္သူ

အမည္                                    – ေဒါက္တာေအာင္သူ
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/တမန(ႏုိင္) ၀၀၇၆၅၁
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၈-၇-၁၉၅၅
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ေရစႀကိဳၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း                        – ပါရဂူဘြဲ႔(သခ်ၤာ)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)
အဘအမည္                                – ဦးဘေသာင္း
အမိအမည္                                 – ေဒၚခင္ေလး
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚခင္သီတာ
သား/သမီးအမည္                          – မသီရိသဥၨာေအာင္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – ၃၁၉၊ ဧရာဝတီလမ္း၊ ၁၁ရပ္ကြက္၊ ဒဂံု(အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္)၊ ရန္ကုန္တုိင္း
…………………………………………….

၃) ဦးသန္႔စင္ေမာင္
အမည္                                    – ဦးသန္႔စင္ေမာင္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၅/စကန(ႏုိင္)၀၂၅၂၄၅
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၁၅-၁၁-၁၉၅၃
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – မံုေရြးရြာ၊ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း                        – မဟာသိပၸံဘြဲ႔(သခ်ၤာ)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္
အဘအမည္                                – ဦးလူေလး
အမိအမည္                                 – ေဒၚအုန္းၾကည္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒါက္တာခင္သန္းေအး
သား/သမီးအမည္                          – ေဒါက္တာအာကာသန္႔စင္၊ မဖူးသန္႔စင္၊ မထူးသန္႔စင္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – မံုေရြးရာ၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္
………………………………………….

၄) သူရဦးေအာင္ကို
အမည္                                    – သူရဦးေအာင္ကို
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၃/ဘအန(ႏုိင္)၀၄၄၄၀၅
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၄-၁-၁၉၄၈
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတုိင္း
ပညာအရည္အခ်င္း                        – B.Sc(D.S.A)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ဒုတိယဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အဘအမည္                                – ဦးဘဇံ
အမိအမည္                                 – ေဒၚတင္ေရႊ
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ
သား/သမီးအမည္                          – ေဒၚႏွင္းစပယ္ေအာင္၊ မေမပုလဲေအာင္၊ ဦးသန္႔ဇင္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – ၁၄၀၊ ခေရရိပ္သာ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း
………………………………………….

၅) ဦးအုန္းဝင္း
အမည္                                    – ဦးအုန္းဝင္း
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၉/မမန(ႏုိင္)၀၃၁၀၇၆
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၁၁-၁၁-၁၉၅၁
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ၾကက္လွ်ာရြာ၊ ျပင္ခ႐ိုင္ကၽြန္း၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း                        – M.Sc(Forest Hydrology)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ေရေဝေရလဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အတုိင့္ပင္ခံပညာရွင္
အဘအမည္                                – ဦးစိန္ထြန္း
အမိအမည္                                 – ေဒၚတင္ျမင့္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚစန္းစန္းေဌး
သား/သမီးအမည္                          – မမာလာဝင္း(ခ)မမာလာႏြယ္၊ မနီလာဝင္း၊ မသႏၱာဝင္း
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – ၁-ခ၊ သဇင္လမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးစု(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕
………………………………………….

၆) ဦးသိန္းေဆြ
အမည္                                    – ဦးသိန္းေဆြ
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/ဒဂန(ႏုိင္) ၀၁၀၄၃၇
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၄-၈-၁၉၄၉
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း၊
ပညာအရည္အခ်င္း                        – B.Sc(D.S.A)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္
အဘအမည္                                – ဦးေအးေမာင္
အမိအမည္                                 – ေဒၚၾကည္ၾကည္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚျမသိဂႌ
သား/သမီးအမည္                          – ဦးဘုန္းပိုင္ဦး၊ ေဒၚျဖဴသန္႔ပိုင္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္(၅)ေအ၊ မြန္ျမတ္ေမတၱာအိမ္ရာ၊ တာေမြ၊ ရန္ကုန္
……………………………………………..

၇) ဦးေက်ာ္ဝင္း
အမည္                                    – ဦးေက်ာ္ဝင္း
အျခားအမည္                             – မရွိပါ
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၄/ပသန(ႏုိင္)၀၁၄၂၇၉
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၂၃-၂-၁၉၄၈
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – လပြတၱာၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတုိင္း
ပညာအရည္အခ်င္း                        – Ph.D(Finance), Brooklyn Park University, USA
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္
အဘအမည္                                – ဦးပြႀကီး
အမိအမည္                                 – ေဒၚေအးညႊန္႔
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚခင္ေစာယု
သား/သမီးအမည္                          – မခင္ႏြယ္ႏြယ္ဝင္း၊ ကိုသီဟေက်ာ္၊ ကိုစည္သူေက်ာ္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အခန္း ၂၀၁၊ တိုက္ ၃၅၊ ၅လမ္း၊ စီဘေလာက္၊ ယုဇနဥယ်ဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
…………………………………………….

၈) ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ
အမည္                                    – ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/ကမရ(ႏုိင္) ၀၄၉၆၆၇
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၂၄-၉-၁၉၄၈
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – စစ္ေတြၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း                        – M.B.B.S(Ygn), DP&TM(Ygn), MPH(Philippines), Dr.PH(USA)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ဆရာဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)
အဘအမည္                                – ဦးေရႊသာေထြး
အမိအမည္                                 – ေဒၚေအးရီ
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒါက္တာနန္းခမ္းမိုင္
သား/သမီးအမည္                          – နန္းေအးသီတာျမင့္ေထြး၊ စိုင္းထူးျမင့္ေထြး
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္(၁၃၅- ေဂ် ၃)၊ သံလြင္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
…………………………………………….

၉) ဦးဝင္းခိုင္
အမည္                                    – ဦးဝင္းခိုင္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/တမန(ႏုိင္) ၀၂၂၁၉၀
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၁၃-၁၂-၁၉၅၀
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ရန္ကုန္
ပညာအရည္အခ်င္း                        – B.E(Mechanical)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – Chairman & CEO,United Engeering Co,Ltd
အဘအမည္                                – ဦးေအးေမာင္
အမိအမည္                                 – ေဒၚသင္သင္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚလွလွမူ
သား/သမီးအမည္                          – မၾကည္မြန္ခိုင္၊ မပြင့္ထူးခိုင္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – ၁၂၆ဘီ၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ဆရာစံ(ေတာင္)၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
…………………………………………….

၁၀) ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး
အမည္                                    – ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/ဥကမ(ႏိုင္) ၀၁၄၃၃၇
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၁-၆-၁၉၅၄
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း
ပညာအရည္အခ်င္း                        – M.B.B.S, M Med Sc (Paed), Dr Med Sc(Paed),FRCP(Glasgow),
MACTM(Australia), Dip Med Ddu
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မဲဆႏၵနယ္(၄)
အဘအမည္                                – ဦးသန္း
အမိအမည္                                 – ေဒၚေအး
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမသီတာ
သား/သမီးအမည္                          – ေမာင္စိုးလင္းျမတ္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္(၇၀) တတိုင္းေမႊးလမ္း၊ ၁၄/၃ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
……………………………………………

၁၁) ဦးအုန္းေမာင္
အမည္                                    – ဦးအုန္းေမာင္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – အင္း+ရွမ္း/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၃/ညရန(ႏုိင္)၀၀၉၀၆၅
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၂၀-၇-၁၉၄၇
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း                        – ႐ူပေဗဒ(ဒုတိယႏွစ္)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အဘအမည္                                – ဦးၾကြယ္
အမိအမည္                                 – ေဒၚျမဟန္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚခင္သန္းႏြဲ႔
သား/သမီးအမည္                          –  မယဥ္မ်ိဳးစု၊ ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္ ၃၅၊ ေဖာင္ေတာ္ျပန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕
……………………………………………

၁၂) ေဒါက္တာသန္းျမင့္
အမည္                                    – ေဒါက္တာသန္းျမင့္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/လမတ(ႏုိင္) ၀၂၈၉၁၁
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၁၇-၁-၁၉၄၃
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – စစ္ကၽြန္းရြာ၊ သကၠယ္တန္းအုပ္စု၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဝတီတုိင္း
ပညာအရည္အခ်င္း                        – B.Econ,M.Sc, Ph.D
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
အဘအမည္                                – ဦးတင္ေမာင္
အမိအမည္                                 – ေဒၚစံ
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚခင္ေဌး
သား/သမီးအမည္                          –  မရွိပါ
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္ KTA ၅၀(က)၊ ကန္သာယာလမ္းသြယ္(၆)၊ FMI City လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
……………………………………………..

၁၃) ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
အမည္                                    – ေဒါက္တာ္ျမင့္ေထြး
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/ကမရ(ႏုိင္) ၀၄၉၆၆၇
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၂၄-၉-၁၉၄၈
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – စစ္ေတြၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း                        – M.B.B.S(Ygn),DP& TM (Ygn),MPH(Philippines), Dr.PH(USA)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ဆရာဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)
အဘအမည္                                – ဦးေရႊသာေထြး
အမိအမည္                                 – ေဒၚေအးရီ
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒါက္တာနန္းခမ္းမိုင္
သား/သမီးအမည္                          –  နန္းေအးသီတာျမင့္ေထြး၊ စိုင္းထူးျမင့္ေထြး
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္ (၁၃၅ ေဂ် ၃) ၊ သံလြင္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
………………………………………………..

၁၄) ႏိုင္သက္လြင္
အမည္                                    – ႏိုင္သက္လြင္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – မြန္/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၀/မသမ(ႏုိင္)၀၂၅၉၇၉
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၂၀-၁၀-၁၉၄၀
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – လက္ပံေက်းရြာ၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း                        – ဘီအ(ဒႆနိကေဗဒ)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – ဒုတိယဥကၠဌ – ၁၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ
အဘအမည္                                – ဦးလြန္းတင္
အမိအမည္                                 – ေဒၚကရြတ္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚက်င္သန္း
သား/သမီးအမည္                          –  မင္းဗညားစန္း၊ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း၊ မင္းလဂြန္းအိမ္၊ မင္းဗညားေအာင္ထြန္း
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – ၇၇/ဒီ၊ ရွင္ေစာပုဘုရားလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
…………………………………………………

၁၅) ေဒါက္တာေဖျမင့္
အမည္                                    – ေဒါက္တာေဖျမင့္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ရခိုင္/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/အစန(ႏုိင္) ၀၈၂၇၂၄
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၁၅-၁၂-၁၉၄၉
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – သံတြဲၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း                        – M.B.B.S(Ygn)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ
အဘအမည္                                – ဦးေအာင္ညိမ္း
အမိအမည္                                 – ေဒၚခင္သိန္း
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚခိုင္ႏြယ္ဦး
သား/သမီးအမည္                          –  ေဒါက္တာေဖေဇာ္ဦး၊ ေဒၚခ်ိဳစုစုႏုိင္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – တိုက္အမွတ္(E)အခန္း ၄၊ ေရႊအင္ၾကင္းရိပ္မြန္၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊
……………………………………………………

၁၆) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း
အမည္                                    – ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၂/ဒဂန(ႏုိင္) ၀၁၀၂၆၃
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၂၄-၇-၁၉၅၆
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – ခေပါင္းႀကိဳင္ရြာ၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ပညာအရည္အခ်င္း                        – မဟာသိပၸံ အပိုင္း(က) သခ်ၤာ၊ တြက္ခ်က္ေရးဒီပလိုမာ
– မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔(ကာကြယ္ေရးပညာ)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – စစ္မႈထမ္း
အဘအမည္                                – ဦးခ်စ္ေမာင္
အမိအမည္                                 – ေဒၚၾကည္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး
သား/သမီးအမည္                          –  မေရႊစင္၊ မေငြစင္၊ မၾကည္စင္
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္ ၂၁၈၄၊ ရာဇသဂၤဟအိမ္ရာ(၂)၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
………………………………………………………..
၁၇) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ
အမည္                                    – ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ
အျခားအမည္                             – မရွိပါ
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၁၀/မဒန(ႏုိင္) ၀၀၈၇၂၅
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၂၇-၁၁-၁၉၅၉
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – သဲျပင္ေတာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း
ပညာအရည္အခ်င္း                        – B.Sc(D.S.A),M.A(Defence)
လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – စစ္မႈထမ္း
အဘအမည္                                – ဦးျမစိုး
အမိအမည္                                 – ေဒၚၾကည္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္
သား/သမီးအမည္                          –  မအိျပည့္ျပည့္ၿဖိဳး၊ ေမာင္ခန္႔စည္သူ
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – အမွတ္ ၁၈၇၊ ၃၃လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
…………………………………………..

၁၈) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္
အမည္                                    – ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္
အျခားအမည္                             – မရွိပါ။
လူမ်ိဳး/ဘာသာ                            – ဗမာ/ဗုဒၶဘာသာ
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားအမွတ္        – ၃/ဘအန(ႏုိင္) ၁၀၆၁၀၁
ေမြးသကၠရာဇ္                              – ၈-၆-၁၉၆၀
ေမြးဖြားရာဇာတိ                            – အမွတ္(၁၈၃)၊ ပ်ဥ္းမနားလမ္း၊ ေစ်းရပ္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း
ပညာအရည္အခ်င္း                        – B.Sc(D.S.A), M.A(Defence)

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္                      – စစ္မႈထမ္း
အဘအမည္                                – ဦးဘေစာ
အမိအမည္                                 – ေဒၚခင္ၾကည္
ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းအမည္                   – ေဒၚခိုင္ေမၾကဴ
သား/သမီးအမည္                          –  ေမာင္သူစစ္ေအာင္၊ ေမာင္သူရန္ၿငိမ္း
အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ                    – ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
…………………………………………………
(မွတ္ခ်က္- အဆိုပါ ဝန္ႀကီး(၁၈)ဦး၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္ကိုးကားေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္)

– See more at: http://mizzimaburmese.com/article/12703#sthash.OTwaVW8g.dpuf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *