စိုက္ၾက ၊ ပ်ိဳးၾက ၊ ေတာင္သူ႕ဘဝ

စိုက္ၾက ၊ ပ်ိဳးၾက ၊ ေတာင္သူ႕ဘဝ (အပိုုင္း ၂)
===========================
စိုက္ႀက၊ ပ်ိဳးႀက၊ ေတာင္သူ႔ ဘ၀ အစီအစဥ္ကေန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ဂႏၶာမာ ပန္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ ေန တဲ့ေတာင္သူဦးလွႀကိဳင္ရဲ႕သူရဲ႕ စိုက္ခင္းအေႀကာင္း ေတြ ၊ မိသား စု အ ေႀကာင္းေတြနဲ႕၊ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြ နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေမးျမန္းထားတာေတြကို Pissaya Info ပရိတ္သတ္ ႀကီး အတြက္ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

#Pissaya_Info
#Web_Tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *