BREAKING NEWS

ဗိုလ္စားပဲစိုက္ပ်ိဳးနည္း

မူရင္းေဒသ 

အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းမွ ျဖစ္သည္။ ရက္အင္ဒီယန္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဓိကအစားအေသာက္ျဖစ္ေသာ   ေျပာင္းႏွင့္ ဤပဲမ်ိဳးကို စားသံုးၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဤပဲမ်ိဳးကို သိရွိလာ၍ စပိန္လူမ်ိဳးမ်ား မွတစ္ဆင့္ ဥေရာပ၊ အာဖရိက၊ အာရွိႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိျပန္႔ပြားလာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသ

ျမန္မာျပည္အနွံ႕အျပားႏွင့္ ကမာၻအနွံ႔အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။

အမ်ိဳးအစား

အပင္ပံုသ႑န္ၾကည့္၍ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္သည္။ အပင္ပုမ်ိဳးမွာ အဆစ္တို၍၊ အပင္ရွည္မ်ိဳးမွာ အပင္ပုမ်ိဳးထက္ အဆစ္ရွည္သည္။ က်န္တစ္မ်ိဳးမွာ တိုင္ေထာင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ သာမာန္အားျဖင့္ ခ်ံဳပုတ္မ်ိဳးႏွင့္ ႏြယ္တက္မ်ိဳးဟူ၍ (၂) မ်ိဳးခြဲျခားၾကသည္။ ၎(၂) မ်ိဳးကိုမွ ထပ္မံ၍ အေတာင့္၏ ပံုသ႑န္၊ အေရာင္ေပၚမူတည္ၿပီး အလံုး၊ အျပား၊ အတို၊ အရွည္၊ အစိမ္း၊ အ၀ါ ၊ ခရမ္းေရာင္စသည္ျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခားသည္။

ေရ ေျမ ရာသီဥတု

ပဲသီးကို သဲဆန္ေသာေျမမွ ေျမေစးအထိ၊ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ရသည္။ အခ်ိဳ႕က ခဲေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ တိုေတာင္းေသာ ရာသီတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးလိုက သဲဆန္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမေကာင္းလွ်င္ အထြက္ပိုေကာင္းသည္။ အလြန္ခ်ဥ္ေသာေျမတြင္ ေကာင္းစြာမျဖစ္ထြန္းေခ်။ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အေကာင္းဆံုး ေျမအခ်ဥ္အငံဓာတ္မွာ pH (5.3-6.0) အတြင္း ျဖစ္သည္။

အပင္ႀကီးထြားရန္ႏွင့္ အေတာင့္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ေအးေသာရာသီီကို လိုလားသည္။ သို႔ေသာ္ အပူခ်ိန္ (၁၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္   ေအာက္တြင္ သီးပြင့္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ အလြန္ပူေသာ ရာသီ (သို႔မဟုတ္) မိုးအလြန္မ်ားကလည္း အပြင့္အသီးကို ေၾကြေစသည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ (၁၅) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အတြင္း ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးေစ့ႏႈန္းထား

ခ်ံဳပုတ္မ်ိဳး (၄၀-၄၅) ကီလိုဂရမ္/တစ္ဧက

တိုင္ေထာင္မ်ိဳး(၁၂-၁၅) ကီလိုဂရမ္/တစ္ဧက

ေျမၾသဇာႏႈန္းထား

တစ္ဧကအတြက္

ႏြားေခ်း          –         ၁၀ တန္

ယူရီးယား        –         ၂၂၄ ေပါင္

တီစူပါ            –         ၁၁၃ ေပါင္

ပိုတက္ရွ္         –         ၅၆ ေပါင္

ႏြားေခ်း၊ တီစူပါ၊ ပိုတက္ရွိႏွင့္ ယူရီးယား (၁၁၂) ေပါင္ကို မစိုက္မီ ေျမာင္းတြင္ထည့္သြင္းၿပီး က်န္ယူရီးယား (၁၁၂) ေပါင္ကို ေပါင္းလိုက္   ေျမဆြခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းေပးရမည္။ လုပ္အားတတ္ႏိုင္က ေျမၾသဇာမ်ားကို မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္ခ်ိန္တြင္ အေစ့၏ ပတ္ပတ္လည္(၃) လက္မ ခန္႔အကြာတြင္ ခ်ေပးပါ။ မဂၢနီဆီယမ္ ႏွင့္ သြပ္ဓာတ္ခ်ိဳ႔တဲ့ပါက အသီးတြင္ ပရိုတင္းပါ၀င္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ လိုအပ္က အပင္၏ ေအာက္ပိုင္းအရြက္တို႔၏ ႏႈတ္ခမ္းပတ္ပတ္လည္တြင္ ၀ါလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထည့္သြင္းေပးျခင္းကို တိုင္ေထာင္ပဲမ်ိဳးတြင္သာ လိုအပ္သည္။ ခ်ံုပုတ္သီးသည္ သက္တမ္း အလြန္တို၍ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထပ္မံထည့္ေပးရန္မလိုေခ်။

ေျမျပဳျပင္ျခင္း

ထြန္ေရးအလြန္ေကာင္းေအာင္ ေျမကိုျပဳျပင္ရန္ မလိုေခ်။ ထြန္ေရးအသင့္အတင့္ရလွ်က္ စိုက္ႏိုင္သည္။ ေရမ၀ပ္ေသာ ေျမကို ေရြးခ်ယ္ရ မည္။

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္ရာတြင္ အစိုဓာတ္မ်ားလြန္းက ပုပ္သြားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနသာေသာေန႔တြင္ ေနာက္မိုးရြက္ဆက္ရြာရန္ အေၾကာင္း မရွိဟု ယူဆႏိုင္ဟု ခ်စိုက္သင့္သည္။ အေစ့သည္ ေျမၾသဇာႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႔ထိက ပုပ္လြယ္ေစေသာေၾကာင့္၊ မ်ိဳးေစ့ခ်ၿပီးမွ အေစ့ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေျမၾသဇာခ်ေပးသင့္သည္။ ႏြယ္တက္မ်ိဳးကို တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၃) ေပျခား၍ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ (၉) လက္မခြာ၍ စိုက္သည္။ ႏြယ္တက္ပင္အတြက္ အနည္းဆံုး (၇) ေပခန္႔ရွည္ေသာ ၀ါးတိုင္ သို႔မဟုတ္ သစ္သားတိုင္မ်ားကို အပင္တိုင္း၏ အေျခတြင္ တိုင္ေထာင္လွ်င္ အပင္အျမင့္ (၉) လက္မခန္႔တြင္ ေထာင္ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕က တိုင္မ်ားျမဲေစရန္ အတန္းထဲရွိ နီးကပ္ေသာအပင္မ်ား၏ တိုင္ကို ၾကက္ေျခခတ္ၿပီး တုိင္မ်ားဆံုရာတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေပးသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အျခားတစ္ဖက္တန္းရွိ နီးေသာအပင္၏ တိုင္ႏွင့္ ထိပ္တြင္ ဆံုၿပီးခ်ည္ေပးသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ၀ါးေလးလံုးကို အလယ္တြင္ ဆံုးေစ၍ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေပးသည္။

ေရ၀ပ္ျခင္းကင္းေစရန္အတြက္ စိုက္တန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ၾကားတြင္ ေရႏႈတ္ေျမာင္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။ (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္တန္းၾကားတြင္ တစ္ေျမာင္းျပဳလုပ္ေပးသည္။

၀ါးရွားေသာအရပ္ေဒသတို႔တြင္ သက္ႀကီးေျပာင္းဖူးမ်ိဳးႏွင့္ေရာ၍ စိုက္ၾကသည္။ ဤသို႔ စိုက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္ေထာင္ေပးရန္ မလိုေတာ့ဘဲ ပဲပင္တို႔သည္ ေျပာင္းဖူးပင္ကို အမွီျပဳ၍ တက္ၾကသည္။

ခ်ံဳပုတ္ပဲမ်ိဳးကို တစ္တန္းႏွင့္တစ္တန္း (၂-၂) ေပျခား၍ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ (၂) ေပခြာစိုက္သည္။ မိုးရာသီတြင္ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလ အထိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ မတ္လမွ ေမလဆန္းအထိ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ရာသီဥတုသင့္တင့္ေသာ ေဒသတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေႏြရာသီစိုက္ပ်ိဳးက အထြက္ေလ်ာ့ေစ သည္။

အပင္ျပဳစုျခင္း

ပူ၍စိုစြတ္ေသာရာသီတြင္ ေပါင္းျမက္မ်ား အထျမန္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔စတင္ေပါက္လာသည္ႏွင့္ ႏွိမ္ႏွင္းေပးရမည္။ အထူးသျခင့္ တိုင္ေထာင္ပဲသည္ သက္တမ္းပိုရွည္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္းကိုႀကိဳတင္၍ မႏွိမ္ထားက ေနာက္ပိုင္းတိုင္ေထာင္ၿပီးလွ်င္ ေပါင္းလိုက္ရခက္ သည္။ ပဲပင္မ်ား၏ အျမစ္မ်ားကို မထိခိုက္ရန္ သတိျပဳပါ။ ပဲပင္၏ အျမစ္တြင္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဖမ္းယူႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ခိုးေအာင္း   ႏိုင္၍ အပင္အတြက္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ကို ရယူေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးျပဳေစသည္။

ခ်ံုပုတ္ပဲမ်ိဳးကို ဒုတိယအႀကိမ္ ယူရီးယားဓာတ္ေျမၾသဇာ ထည့္သြင္းေပးရန္မလိုေသာ္လည္း တိုင္ေထာင္ပဲတြင္မူ လိုအပ္ေပသည္။

ေရသြင္းျခင္း

ပဲပင္တို႔သည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ္လည္း ရက္ရွည္ေျခာက္ေသြ႕ေနပါက ေရသြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးက ေရ၀ပ္ေသာေျမ၊ ေျမေစးတို႔တြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းျပဳလုပ္ထားရမည္။

ရိတ္သိမ္းျခင္း

ပဲသီးမ်ားကို အရြယ္မေရာက္မီ အေစ့ႏုေသးေသာ အခ်ိန္တြင္ ဆြတ္ခူးသည္။ ပန္းပြင့္ၿပီး (၂-၃) ပတ္အၾကာတြင္ စတင္ဆြတ္ခူးႏိုင္သည္။   ေနာက္က်၍ ဆြတ္ခူးက အထြက္ပိုမ်ားလာေသာ္လည္း အေတာင့္၏ အရည္အခ်င္း က်ဆင္းသြားသည္။ ပဲသီးေတာင့္မ်ားရင့္လာက အေစ့ေနရာတြင္ ေဖာင္းၾကြေန၍ အခြံသည္ ေပ်ာ့ေနေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား မႏွစ္သက္ၾကေခ်။ ခ်ံုပုတ္မ်ိဳးတစ္ဧကလွ်င္ (၈၀၀-၉၀၀) ပိႆာ၊ တိုင္ေထာင္မ်ိဳးတစ္ဧကလွ်င္ (၂၀၀၀) ပိႆာေက်ာ္ထိ ထြက္ရွိႏိုင္သည္။

မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္း

မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ရိတ္သိမ္းရာတြင္ အပင္ေပၚတြင္ အသီးမ်ားေျခာက္လာမွ ဆြတ္ခူးရမည္။ အခ်ိဳ႕က အပင္လိုက္ႏုတ္ၿပီး   ေနလွန္း၍ အေတာင့္မ်ားကို ခူးယူသည္။

ေကာင္းစြာေျခာက္ေသြ႕ေသာ အေတာင့္မ်ားကို မူလအတိုင္းသိမ္းဆည္း၍ စိုက္ခ်ိန္ေရာက္မွ အေစ့မ်ားေခၽြၿပီး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ အမ်ား အားျဖင့္ အေစ့ကိုႀကိဳတင္ေခၽြ၍ ဆက္လက္ေနလွန္းၿပီးမွ သိမ္းဆည္းသည္။ ပဲေစ့သည္ သိုေလွာင္ရာတြင္ ပိုးထိုးတတ္ေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးအျဖစ္အသံုးျပဳမည့္အေစ့မ်ားကို ထံုးႏွင့္ေရာေမႊၿပီး သိမ္းဆည္းသင့္သည္။

Source by – ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးနည္း

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *