BREAKING NEWS

ဒူးရင္းသီးစိုက္ပ်ိဳးနည္း

မူရင္းေဒသ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အီေကြတာမိုးသစ္ေတာ

အဂၤလိပ္အမည္ – DURAIN

႐ုကၡေဗဒအမည္ – Durio Zibethenus

မ်ိဳးရင္းအမည္ – BOMBACEAE

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာေဒသမ်ား

မြန္ျပည္နယ္၊ တနသာရႌတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ထြန္းသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူး အေရွ႕ျခမ္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတို႔တြင္လည္း စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

လတီၲတြဒ္

အီေကြတာမွ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ၁၅ ဒီဂရီ အတြင္းေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ၁၈ ဒီဂရီ အထိလည္း စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

 ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္

ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္မွ ၂၆၀၀ ေပ အထိ။ အပင္ၾကီးထြားရန္နွင့္ အသီးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ပင္လယ္ေရ မ်က္နွာျပင္ နိမ့္မွသာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေပ ၁၀၀၀ ေအာက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ရာသီဉတု

ပူအိုက္စိုစြတ္ေသာရာသီဉတုကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ပ်မ္းမၽွအပူခ်ိန္ (၂၄ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္ – ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္) စိုထိုင္းဆ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္း၊ မိုးေရခ်ိန္ ၇၅ လက္မ အထက္ရေသာ ေဒသတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ လစဥ္ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ ၂၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထက္ နည္းပါက အပင္ၾကီးထြားမႈ မျဖစ္ပါ။ အပူခ်ိန္ ၁၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထိ ခံနို္င္ေသာ္လည္း အရြက္ေၾကြပါမည္။ တစ္နွစ္ပတ္လံုး မိုးျဖန္႔ရြာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ အသီးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ပိုေကာင္းေၾကာင္းေတြရသည္။

 ေျမအမ်ိဳးအစား

ေျမဆီေကာင္းမြန္ၿပီး ေရစီးစိမ့္မႈေကာင္းေသာ နုန္းဆန္ေသာေျမ၊ ေျမသားအနက္ အနည္းဆံုး ၄-၅ ေပ ရွိ၍ ေရသြင္း ေရထုတ္ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္နိုင္ေသာ ေျမညီေျမျပန္႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ PH 6.5 ၀န္းက်င္ရွိေသာ သဲႏုန္း (သို႔မဟုတ္) ႏုန္းေျမကိုႏွစ္သက္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္

မိုးဦးက် ဇြန္လတြင္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ေရရရွိပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။

 ဒူးရင္းမ်ိဳးမ်ား

မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ (၁) အသီးထြက္ေကာင္းျခင္း၊ (၂) အိမ္မႊာႀကီးၿပီးအသားထူ၊ အေစ့ေသး၊ အရသာေကာင္းျခင္း၊ (၃) ေစာေစာပြင့္သီးျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးသင့္သည္။အရည္အေသြးေကာင္း မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ကန္ကေလး (၁)၊ ကန္ကေလး (၂)၊ ေရႊဒဂါၤး မိေခ်ာင္းေခါင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးနည္း

ပင္ၾကားတန္းၾကား တစ္ဧက၀င္ဆန္႔ပင္ေရ

၃၀’ x ၃၀’ ၄၈ ပင္

၂၅’ x ၂၅’ ၇၀ ပင္

၂၀’ x ၂၀’ ၁၀၈ ပင္

ဒူးရင္းပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ၃’ x ၃’ x ၃’ အရြယ္စိုက္က်င္းတူးၿပီး ေျမခံေျမၾသဇာအျဖစ္၁၅း၁၅း၁၅ (၃)မ်ိဳးစပ္ နို႔ဆီဘူး (၁) ဘူး၊ ႏြားေခ်းေဆြး (သို႔) ၾကက္ေခ်းေဆြး(၂)တင္း၊ ေျမေအာင္းပိုးသတ္ေဆး (၁)ဇြန္း၊ မေဖာက္ထုံး နို႔ဆီဘူး (၁) ဘူးတို႔အား အေပၚယံေျမႏွင့္ သမေအာင္ေရာ၍ စိုက္က်င္းတြင္းထည့္ကာ တစ္လခန္႔ ႏွပ္ထားသင့္သည္။
က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ(၁-၂)ႏွစ္သား ကိုင္းဆက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ေျမႏွပ္ထားေသာက်င္းတြင္ ေျမလုံးမပ်က္ စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။ ေရလုံး၀မ၀ပ္ေစရန္ ပင္ေျခပတ္လည္အားဖို႔ေပးၿပီး ပလက္စတစ္အနက္စျဖင့္ အုပ္ေပးျခင္း၊ တိုင္ေထာင္၍ ပ်ိဳးပင္အား ႀကိဳးခ်ည္ထိန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးၿပီး (၂) ႏွစ္သားထိ က်ေနဒဏ္ခံနိုင္ရန္အတြက္ အရိပ္လုပ္ေပးရသည္။ ဒူးရင္းပင္၏က်ေနဘက္ အျခမ္း ၄-၅ ေပအကြာတြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးေပးပါက ၾကား၀င္ေငြရသည့္အျပင္ အရိပ္လည္းရမည္ျဖစ္သည္။

 ေရေပးသြင္းျခင္း

မိုးကုန္ပါက ေရ၀ိုင္း၊ ေရ၀ပ္က်င္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရသည္။ အသီးခူးၿပီးခ်ိန္တြင္ အကိုင္းရွင္းျခင္း၊ ေပါင္းျမက္ရွင္းျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း (စက္တင္ဘာ/ ေအာက္တိုဘာ) တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး မိုးစကုန္သည့္ရက္မွ (၁)လခန္႔ ေရျဖတ္ၿပီးမွ ေရသြင္းရပါမည္။ သို႔မွသာ ပြင့္သီးမွုအပိုင္း ေကာင္းပါမည္။နို၀င္ဘာလမွ မိုးက်သည္အထိ ေရေပးသြင္းရပါမည္။ ေန႔စဥ္မသြင္းနိုင္ပါက ၄-၅ ရက္တစ္ႀကိမ္လုံေလာက္စြာ ေပးရမည္။

အပင္ႀကီးျပဳစုျခင္း

ပန္းပြင့္ေစရန္ႏွင့္ သီးထြက္အားေကာင္းေစရန္ အကိုင္းျဖစ္ျပဳျပင္ျခင္းလည္း လုပ္ရပါမည္။ ရွုပ္ေထြးေနေသာ အကိုင္း မ်ား၊ ကိုင္းညႇပ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားႏွင့္ ေရတက္မ်ားရွင္းရပါမည္။ ပင္စည္မွ အကိုင္းျဖတ္တိုင္း သတိထားရမည္မွာ ျဖတ္သည့္ေနရာအား မာတာရာဇီ မွိုသတ္ေဆးသုတ္လိမ္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါ၀င္နိုင္၍ ျဖစ္သည္။

အပင္ေျခအား အျမစ္မထိခိုက္ေစဘဲ ေပါင္းရွင္းျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားႏွင့္ေရာဂါအနၲာရာယ္ ကာကြယ္နိုင္ပါ သည္။ အပင္ေျခအထက္ (၃) ေပတြင္ မည္သည့္အကိုင္းမွမရွိေစရန္ ရွင္းထားရမည္။

 ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း

မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းကာလႏွင့္ ပန္းပြင့္ၿပီး၍ သီးကင္း၀င္ခ်ိန္တြင္ ေျမၾသဇာေကၽြးရမည္။ အသီးသီးပင္ျဖစ္ပါ က ၁၅း၁၅း၁၅ ေျမၾသဇာကို ၁ ကီလိုမွ ၃ ကီလို (၆၀ က်ပ္သား မွ ၁ ပိႆာခြဲ) အထိ ပင္ေရ၀ိုင္းအတြင္း အေပၚယံျဖဴးေကၽြးျခင္း (Top dressing) ျပဳလုပ္ၿပီးအေပၚမွ ၾကက္ေခ်း ၄-၅ တင္းအုပ္ေပးရသည္။ ေျမေပၚေကၽြးျခင္းမွ အျမစ္မထိခိုက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေျမၾသဇာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခြဲေကၽြးသင့္သည္။ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာလည္း သုံးနိုင္ပါသည္။ သဘာဝေျမၾသဇာကို ၾကက္ေခ်းသံုးနိုင္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ႏြားေခ်းသံုးလွ်င္ ႏြားေခ်းမွာ အေဆြးပါက ေရာဂါ အားေပးမႈ ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။

အသီးဆြတ္ခူးျခင္း

ဒူးရင္းသည္ Year Round တစ္နွစ္ပတ္လံုးသီးေသာ သီးပင္ျဖစ္သည္။ စပြင့္သည္မွ မွည့္သည္အထိ ၅ လခြဲမွ ၆ လ (မ်ိဳးအလိုက္) ထိ ၾကာသည္။ ပန္းပြင့္သည္ တစ္လခြဲခန္႔ၾကျပီး သီးကင္းမွသည္ မွည့္သည္အထိ ေလးလခြဲခန္႔ၾကာ ပါသည္။ နို၀င္ဘာ ပန္းစပြင့္ေသာအပင္မွ ဧၿပီလတြင္ အသီးဆြတ္ခူးနိုင္သည္။

အေရာင္ေျပာင္း၊ ဆူးၾကဲလာလွ်င္ေကာင္းစြာရင့္ပါသည္။ လက္မနွင့္ဆူးကိုးေခါက္ၾကည့္ျပီး ဂလိုင္သံ ထြက္လာလွ်င္ အညွာအရစ္အထက္ျဖတ္ျပီး ခူး၍ ရျပီျဖစ္သည္။ အသီးမ်ား ေကာင္းစြာရင့္မွည့္မွသာ ဆြတ္ခူးရမည္။ အပင္ မွည့္ေႂကြသီးက အရသာပိုေကာင္းပါသည္။

ဆြတ္ခူးၿပီးအသီးမ်ားကို သာမာန္အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ (၁၀)ရက္ခန္႔ထားနိုင္ပါသည္။ ေႂကြသီးမွာမူ ၂-၃ ရက္သာ ခံပါသည္။

အထြက္ႏွုန္း

၇-၁၀ ႏွစ္သား တစ္ပင္ခ်င္း ပ်မ္းမၽွအသီးထြက္ ၂၀-၂၅ လုံးသာ ထားသင့္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၇ႏွစ္အတြင္း အရင္းေက်၍ အျမက္ရနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပံုမွန္(ေအာက္ပိုင္း) သီးနွံ ထြက္ကာလမွာ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ ျဖစ္သည္။

Source – စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *