BREAKING NEWS

⁠ႏွစ္သစ္ဆုမြန္⁠ေကာင္း စကားသံမ်ား

ဦးႏိုင္ၾကည္၀င္း ( ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန)

ေတာင္သူေတြ လာမယ့္ႏွစ္သစ္မွာ ေခတ္မွီစုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာေတြကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျပီးေတာ့ ေတာင္သူေတြအထြက္ႏႈန္းတုိး၊ ဝင္ေငြတုိးၿပီးေတာ့လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာမႈနဲ႔ ေတာင္သူ ေတြအစုအဖဲြ႔အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ျပီးေတာ့ ေစ်းကြက္ရရွိဖုိ႔နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေကာင္းရရွိေရးကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

———————————————————————————–

ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္း ( ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဝန္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစား ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ ႔စီးပြားလက္လဘ္ တုိးတက္ဖုိ႔အဓိကပါပဲ။ အခုႏွစ္ကစပါးေစ်းလည္းေကာင္းတယ္။ ပဲကလည္းျပန္ျပီးဦးေမာ့လာတဲ့သ ေဘာဆုိေတာ့ ႏွစ္သစ္အတြက္ႀကိဳဆုိရမယ့္ဟာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က လယ္သမား ေတြလုိအပ္တဲ့ နည္းပညာ ေတြ၊ သြင္းအားစုေတြ၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ေတြျဖန္႔ျဖဴးေပးဖုိ႔ေတြ အဲ့ဒါေတြကုိ အင္တုိက္အားတုိက္အသုံးခ်လုိက္မယ္ ဆုိရင္ ေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာ သီးႏွံအထြက္တုိးဖုိ႔ ကုိကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ယုံပါတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း အဆင္ေျပပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ။


ဦးျမင့္လြင္  (ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ရုံးအဖဲြ႔မွဴး)

စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ေတာင္သူေတြ သီးႏွံတုိးပါေစ၊ အထြက္ႏႈန္းတုိးပါေစဆုိတာထက္ အားလုံးၿခံဳၿပီးေတာ့ ေတာင္သူေတြ လက္ရွိခံစားေနရတဲ့ဆင္းရဲဒုကၡေတြက ကင္းေဝးပါေစ။ ႏွစ္သစ္မွာ ဆထက္တပုိးတုိးတက္ၾကီးပြားၾကပါေစ။

———————————————————————————————

ဦးစိုး၀င္းေမာင္ ( အႀကံေပး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း)

ႏွစ္သစ္မွာ ျပီးခဲ့တဲ့အေျခအေနမ်ဳိးေတြမျဖစ္ရေအာင္ေပါ့ ပဲနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ မထင္မွတ္ခဲ့တဲ့ကိစၥရပ္ ေတြအတြက္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့သဘာဝေဘးေတြေပါ့ မုိးရြာတာ၊ေနပူတာ ဒါေတြကုိမထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေပမယ့္ သီးႏွံေတြပုိမုိၿပီးထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါေစ၊ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ေတာင္သူအတြက္လည္းရ၊ ႏုိင္ငံအတြက္လည္း ရျပီးေတာ့ သာယာဝေျပာပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။

——————————————————————————————————-

ဦးေနလင္းေမာင္ေမာင္ (ဥကၠဌ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး သစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူ မ်ားအသင္း )

စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၾကတဲ့ ေတာင္သူေတြစုိက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါေစ၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေအာင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေတာ့ ေစ်းေကာင္းေတြလည္းရပါေစ။ ေစ်းကြက္လည္းေကာင္းပါေစ၊ ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း ေကာင္းပါေစ။ အားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကုိယ္က်န္းမာနဲ႔ ဆထက္တပုိးႀကီးပြားတုိးတက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

————————————————————————————————

ဦးေက်ာ္၀င္း ( ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္း )

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဒီႏွစ္သစ္မွာ စိုက္ေရးပ်ဳိးေရးေတြလည္းေကာင္း၊ မုိးေလဝသေတြလည္းေကာင္း၊ အလုပ္ အကုိင္ေတြလည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြလည္းေကာင္းျပီးမွ ဒုကၡအေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္ၾကပါေစလုိ႔ ဆု ေတာင္းေပးပါတယ္။

——————————————————————————————————-

ဦးႏိုင္၀င္း ( ဥကၠဌ ၊ျမန္မာႏုိင္ငံဖရဲ၊သခြားစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း )

ဖရဲ၊သခြားေရာ က်န္တဲ့သီးႏွံအေပါင္းေရာေပါ့ ေတာင္သူအေပါင္းစုိက္ပ်ဳိးေရးေတြေအာင္ျမင္ျပီးေတာ့ ေစ်းေကာင္းေတြရျပီး မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ျပည့္စုံပါေစလုိ႔ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးပါတယ္။

—————————————————–

ေဒၚခင္ၾကည္ ( ပဲစိုက္ေတာင္သူ၊ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊လင့္ျမင့္ေက်းရြာအုပ္စုသံဘုိၾကီးေက်းရြာ)

ႏွစ္သစ္မွာသီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြေကာင္းျပီးေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ကၽြန္မတုိ႔လုိေတာင္သူေတြလည္း အဆင္ ေျပၾကပါေစ။ ရာသီဥတုလည္းေကာင္းပါေစ။ အထြက္ႏႈန္းေတြလည္းတုိးျပီးေကာင္းၾကပါေစ။ သူတုိ႔လဲေကာင္း ကၽြန္မတုိ႔လည္းေကာင္းေပါ့။

Pissaya Info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *