ေၾကာ္ျငာကိစၥဆက္သြယ္ရန္

မဂၤလာပါ
ပစၥယ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပစၥယ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဳေရး လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ သတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥယ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ရႈသူ ပရိတ္သတ္အမ်ားစုဟာလည္း လယ္ယာစီးပြားက႑နဲ႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဆက္စပ္သူေနမ်ား၊ ေက်းလက္နဲ႔ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီပရိတ္သတ္အမ်ိဳးအစားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေၾကာ္ျငာလိုတယ္ဆိုရင္ ပစၥယ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး လူႀကီးမင္းရဲ႕ ပစ္မွတ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေၾကာ္ျငာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥယသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေၾကာင္ျငာထည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ အလြန္အဆင္ေျပၿပီး ထိေရာက္ေစမည့္ ႏိုင္ငံတကာမွာအသံုးျပဳေနၾကတဲ့ နည္းစနစ္မ်ားနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ကနဦးေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ အထူး ပရိုမိုးရွင္းမ်ားလည္း စီစဥ္ထားရွိတာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး ဖုန္းဆက္ၿပီး စံုစမ္းေမးျမန္းဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

Myo Tin Zaw
(Marketing Manager)

Pissaya Farmers’ Information
No. 100, Corner of Wardan Street & Kan Nar Street,
Beside the Concrete Express Way, Wardan Port Area,
Seik Kan (Port) Township, Yangon, Myanmar
Tel: 099 7590 9701
Email: info@pissaya.com, myotintzaw@pissaya.com