Category: စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးသတင္း

ေအာ္ဂဲနစ္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားသူနည္းပါးေန

ေအာ္ဂဲနစ္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအတြက္...

မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ထုတ္ကုန္သင္တန္းဖြင့္လွစ္

မႈိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့...

ျကက္သြန္လက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ေနေသာ္လည္း လက္လီေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာျမင့္တက္လ်က္ရွိ

ၾကက္သြန္လက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ က်ေနေသာ္လည္း...

စီးပြားျဖစ္ သရက္စုိက္ပ်ဳိးနည္းသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္

သရက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍...

တစ္ပတ္အတြင္း ဆန္⁠ေစ်း⁠ႏႈန္းတင္⁠ျပခ်က္

ရန္ကုန္ျမိဳ...

SME လုပ္ငန္းမ်ားဖြ႔ံ⁠ၿဖိဳးတိုးတက္⁠ေရး ⁠ေခ်း⁠ေငြရရွိဖို႔ ⁠ျမန္မာ⁠ႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ကူညီ⁠ေဆာင္ရြက္⁠ေပးမည္

အေသးစားနဲ႔အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဖ႔ြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္...

ငရုတ္သီးအစိမ္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလ်က္ရွိ

ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ...

တရုတ္မွ ⁠ျပည္တြင္းသီး⁠ႏွံ(၈)မ်ဳိးကုိတရားဝင္တင္ပုိ႔ခြင့္⁠ျပဳထား

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ...

ရခုိင္ေဒသရွိလယ္ယာေျမဧက ၂၄၀၀ ေက်ာ္ရိပ္သိမ္းျပီးစီး

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဆန္စပါးနဲ...

စပါးပင္ရဲ ႔အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ အက်ဳိးရွိစြာအသုံးခ်ႏုိင္မည့္တာင္သူ ပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

စပါးပင္ရဲ ႔အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ...