Category: ေဗဒင္

21.9.2017 မွ 27.9.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအတြက္ကေတာ့...

14.9.2017 မွ 20.9.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ ဇာတာရွင္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲျခင္း ၊...

07.9.2017 မွ 13.9.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအေနနဲ႔က...

31.8.2017 မွ 06.9.2017 အထိတစ္ပတ္စာ

၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြ လုပ္ငန္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီး...

03.8.2017 မွ 09.8.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္းမွာ အလုပ္မ်ားရျခင္း၊ခရီးမ်ားရျခင္းေတြ...

13.7.2017 မွ 19.7.2017အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး⁠ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ မိမိအလုပ္မလုပ္ရဘဲ ၊သာေရးနာေရးကိစၥ...

(01.6.2017) မွ (07.6.2017) အထိ တစ္ပတ္စာ (၇) ရက္ သားသမီးေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ခရီးေဝးကိစၥ ၊ ရပ္ေဝးႏိုင္ငံရပ္ျခားကိစၥေတြနဲ႔...

(18.5.2017) မွာ (24.5.2017) အထိ တစ္ပတ္စာ (၇) ရက္ သားသမီးေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ မိမိကို ဒုကၡေပးနဲ႔သူေတြရွိသလို...

(11.5.2017) မွ (17.5.2017) အထိ တစ္ပတ္စာ (၇) ရက္ သားသမီးေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ အလုပ္သစ္စတင္ျခင္း...

(4.5.2017) မွ (10.5.2017) အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ေအာင္ျမင္မႈေတြေစာင့္ႀကိဳေနမဲ့ ကာလပါပဲ။ စိတ္ခ်မ္းသာ...