Category: ေဗဒင္

04.1.2018 မွ 10.1.2018အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္း...

30.11.2017 မွ 06.12.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ အလုပ္သစ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာေဖြျခင္း၊...

23.11.2017 မွ 29.11.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ မိမိကိုယ္သာ အားကိုးသင့္တဲ့ကာလပါ။...

26.10.2017 မွ 01.11.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ...

19.10.2017 မွ 25.10.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ စိတ္ေတြက ပစၥဳပၸန္မွာမရွိ။...

28.9.2017 မွ 04.10.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ ကံအင္အားျမင့္မားေနတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ အခက္အခဲ...

21.9.2017 မွ 27.9.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအတြက္ကေတာ့...

14.9.2017 မွ 20.9.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ⁠ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလဟာ ဇာတာရွင္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲျခင္း ၊...

07.9.2017 မွ 13.9.2017 အထိ တစ္ပတ္စာ ၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ ဒီကာလအတြင္း တနဂၤေႏြသားသမီးေတြအေနနဲ႔က...

31.8.2017 မွ 06.9.2017 အထိတစ္ပတ္စာ

၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း တနဂၤေႏြ လုပ္ငန္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီး...