ကိုက္လံ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

(၁) မ်ိဳးမ်ား

ဆစ္ဘားရီးယမ္အပုမ်ိဳး (Improved Dwarf Siberian ) သည္ အသက္ရက္ ၅၀ ရွိၿပီး ၊ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္သည္။ အရြက္မ်ားတြန္႕လိမ္ၿပီး အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိသည္။ ရက္တ္ရုပ္ရွင္ (Red Russian) မ်ိဳးသည္ အသက္ရက္ (၅၀) ရွိ ၿပီး၊ရိုးတံခရမ္းေရာင္ႏွင့္  အရြက္ေၾကာမ်ားပါ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ အရြက္ျပားၿပီး အျခားရြက္တြန္႔မ်ိဳးမ်ားထက္ ႏူးညံ့သည္။ ရက္ဘို (Redbor)စပ္မ်ိဳးသည္ အသက္ရက္ ၅၅ ရက္ရွိၿပီး ၊ အရြက္နား တြန္႔ကာ အနီမႈိင္းေရာင္ရွိ သည္။ ရာသီဥတုေအးလွ်င္ အေရာင္ရင့္လာသည္။တာ့စ္ကာႏို (Toscano) မ်ိဳးသည္ အသက္ရက္ ၆၅ ရွိၿပီး ၊ အပူေရာ အေအးဒဏ္ပါ ခံႏိုင္သည္။ အရြက္သည္ ေသးသြယ္ ရွည္လ်ားၿပီး အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိသည္။ နာဂိုယာ (Nagoya) စပ္မ်ိဳးသည္ အရြက္နားတြန္႕ၿပီး အျပင္ဘက္မွ အရြက္မ်ားက အစိမ္းေရာင္ရွိၿပီး အလယ္ပိုင္းရွိ အ ရြက္မ်ား ကပန္းေရာင္မွ အျဖဴ ေရာင္ျဖစ္သည္။

(၂) စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ေဆာင္းရာသီေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေႏြရာသီ၌ စားသံုးႏိုင္သကဲ့သို႔ မိုးရာသီေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေဆာင္းရာသီ၌ စားသံုးႏိုင္ သည္။ ေနရာေဒသအလိုက္ ရာသီဥတုအရ အေျပာင္းအလဲရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပ်ိဳးခင္းကို ၁-၂ လက္မခန္႔ ေျမေဆြးဖံုးၿပီး မ်ိဳးေစ့မ်ားကို လက္မဝက္အနက္ႏွင့္ တစ္ေစ့ႏွင့္တစ္ေစ့ တစ္လက္မ ျခားစိုက္ပ်ိဳးရသည္။ ပ်ိဳးပင္ေပါက္မ်ားကို ေျမကြက္တြင္ အတန္းတြင္း၌ ၆ လက္မျခားႏွင့္ စိုက္တန္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ၂-၃ ေပ ခြာထားရသည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ား အျမစ္စြဲေသာအခါ (၁၅ – ၂၀ ရက္အၾကာ) အတန္းအတြင္း ၌ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ ၆ လက္မမဟုတ္ေတာ့ဘဲ တစ္ေပကြာေအာင္ထား၍ မလိုေသာအပင္မ်ားကို ႏုတ္ပယ္ပစ္ရ သည္။

အပင္မ်ား ၄ လက္မခန္႔ျမင့္လာလွ်င္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ မ်ားေသာဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္ဖ်န္းေပးရသည္။ ေျမႀကီးကို ေကာက္ရိုး၊ သစ္ေဆြး စသည္မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမအစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ ေပါင္း ျမက္ကိုကာကြယ္ျခင္း ၊ ေျမဆီလႊာကို ေအးေစျခင္းစေသာ  အက်ိဳးမ်ားရရွိသည္။

(၃) ပိုးမႊားေရာဂါ

ေဂၚဖီထုပ္အပင္တြင္ က်ေရာက္ေသာပ်ပိုး ၊ က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ ေလာက္ေကာင္တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ႏွင့္ေကာက္ ယူ၍ ျဖစ္ေစ ၊ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္း၍ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္သည္။

(၄) ရိတ္သိမ္းျခင္း

အရြက္ႏုကိုစားသံုးလိုပါက စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၂၀-၃၀ ရက္သားတြင္ ခူးယူစားသံုးႏုိင္သည္။ အရြက္အရင့္ကို စားသံုးလို ပါက ၅၀- ၇၅ ရက္သားတြင္ ခူးယူရသည္။ရာသီဥတုေအးလာၿပီး အရြက္ရင့္ေလ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားေလ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္အသံုး ျပဳလိုပါက အပင္၏ အရြက္ရင့္မ်ားကိုသာ ခူးယူၿပီး အလယ္ရွိအရြက္ႏုမ်ားကိုခ်န္ထားရသည္။ ထို အလယ္မွ အရြက္ႏုမ်ားသည္ သုပ္စားရန္ ေကာင္းမြန္သည္။ အရြက္ရင့္မ်ားကိုမူ ေဂၚဖီထုပ္ကဲ့သို႔ ခ်က္ျပဳတ္ ေၾကာ္ေလွာ္စားရသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ အရြက္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာတြင္ ၇ရက္ ခန္႕သိုေလွာင္ထားႏုိင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးသုတ-ပစၥယ (Pissaya_Info)

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.