တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အား ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့မႈမရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏို္င္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရဟတ္ယာဥ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ၃ ႀကိမ္ေက်ာ္လြန္ပ်ံ သန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္လည္း ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္စာ တစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေလသူရဲ၏ GPS Track Log အရ နယ္စပ္မ်ဥ္းႏွင့္ မီတာ ၅၀၀ အကြာအေ၀းတြင္သာ ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း၏ ၀.၄ မုိင္အကြာတြင္သာ အတက္/အဆင္းျပဳ လုပ္ခဲ့သျဖင့္ နယ္နိမိ္တ္အား ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ လည္း တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးပ်ံသန္းခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပ်ံသန္းခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံ႐ုံးမွ စစ္သံမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ုဳပ္ ေအာင္ေဇာ္ဦးကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ စြပ္စြဲခဲ့မႈအေပၚ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား သည္ ဘဂၤဘားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္သို႔ ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ ထင္ျမင္လြဲမွားမႈ မရွိေစေရး သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

source_ တပ္္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.