⁠ျမန္မာ⁠ေအာ္ဂဲနစ္အသင္းနဲ႕Genius Coffee တို႔ ဦး⁠ေဆာင္မႈ⁠ျဖင့္ PGS ⁠ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္⁠ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ ⁠ျပဳလုပ္

ျမန္မာေအာ္ဂဲနစ္အသင္းနဲ႕Genius Coffee တို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့အာမခံစနစ္( Participatory Guaranteee System) PGS ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၇ )ရက္ကေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ရြာငံၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္ေနလင္းထြန္း ကုမၸဏီ (Genius Coffee ) မွ တည္ေထာင္သူ ဦးေငြထြန္းက လည္းေတာင္သူမ်ားႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ ရရွိေစရန္ အတြက္ရည္ရြယ္၍ PGS ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ ေပးအပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း အဲ့ဒီအခမ္းအနားမွာေျပာပါတယ္။

လယ္ကိုင္းေက်းရြာမွ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေတာင္သူ ဦးသာလွကလည္း ျမန္မာေအာ္ ဂဲနစ္အသင္းနဲ႕Genius Coffee ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ PGS ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ထြက္ကုန္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတ ကာေစ်းကြက္မ်ားကိုပါ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါ PGS ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာ္ဂဲနစ္အသစ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ေအာင္ေနလင္းထြန္း ကုမၸဏီ (Genius Coffee )မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ လယ္ကိုင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ရြာငံေဒ သခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

#Agro_News
#Pissaya_Info ေအးေအးေက်ာ္
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.