⁠ႏွစ္⁠ႏိုင္ငံအ⁠ၾကား တည္⁠ျငိမ္⁠ေသာ ပဲကုန္သြယ္မႈရရွိ⁠ႏိုင္⁠ေရး အိ⁠ႏၵိယသံအမတ္⁠ႀကီး⁠ႏွင့္ ⁠ေဆြး⁠ေ⁠ႏြး

အိႏိၵယ-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တည္ျငိမ္ေသာ ပဲကုန္သြယ္မႈရရွိရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကို္ယ္စား လွယ္မ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Vikram Misri ႏွင့္ အခုလ ၂၆ ရက္ေန႔က ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွာ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမွဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီးက အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ယခုႏွစ္ ပဲထြက္ရွိမႈမွာ အရင္ႏွစ္မ်ားထက္ ၄၀ % ဝန္းက်င္ ပိုမိုထြက္ရွိရာ ျပည္တြင္း ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာျပီး၊ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား ထိခိုက္မည့္အေျခ အေနျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈကို တန္ ခ်ိန္ကန္႔သတ္လိုက္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဲ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ဂႏၵီရဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္မွ စတင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၃၀) ၾကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပဲက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြင္ အခုကဲ့သို႔ မေတြ႕ၾကံဳခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ ၾကိဳတင္အသိေပးညွိႏႈိင္းျခင္းမရွိဘဲ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရုတ္ခ်ည္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း အသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္က အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီးအားတင္ျပခဲ့ ပါတယ္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုခ်ိ္န္ တင္ျပေဆြးေႏြး ရန္ႏွင့္ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းကာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ အဲ့ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဲ့ဒၤီအစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္စည္ဒိုင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရပါတယ္။

Photo Credit – UMFCCI
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.