တစ္ပတ္အတြင္း ဆန္⁠ေစ်း⁠ႏႈန္းအ⁠ေ⁠ျခအ⁠ေနတင္⁠ျပခ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း ၊ဝါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕ ယခုတစ္ပတ္  ဆန္လက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား အရ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္းဝါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရပါတယ္။

ဆန္ေခ်ာျဖစ္တဲ့ ဖ်ာပံုေပၚဆန္းဆန္ ထိပ္စတစ္အိတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ၃၅၀၀၀၊ လတ္စတစ္အိတ္မွာ က်ပ္  ၃၃၀၀၀ က်ပ္၊ (ေျမာင္းျမ၊ပုသိမ္) ေပၚဆန္းဆန္ထိပ္စတစ္အိတ္မွာ က်ပ္၃၆၅၀၀၊ လတ္စတစ္အိတ္မွာ က်ပ္ ၃၄၀၀၀ ရွိၿပီး၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္းဆန္ ထိပ္စတစ္အိတ္ေစ်းႏႈန္း မွာ က်ပ္ ၃၄၅၀၀၊လတ္စတစ္အိတ္မွာက်ပ္ ၃၄၀၀၀  ျဖင့္ တစ္ပတ္အတြင္း ဆန္ေခ်ာေစ်းမွာ တည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဧည့္မထမိုးဆန္ထိပ္စတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၀၈၀၀ ၊  လတ္စ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၉၀၀၀၊ငစိန္ ထိပ္စ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၉၅၀၀ ၊လတ္စ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၈၅၀၀ ရွိၿပီး ၊ ေႏြသီးထပ္ရွယ္တစ္အိတ္ က်ပ္  ၂၀၈၀၀၊ လက္စတစ္အိတ္ကို ၂၀၇၀၀ ရွိၿပီး တစ္ပတ္ အတြင္း ဆန္ၾကမ္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း တည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း  သိရပါတယ္။

မိုးသုခရွယ္တစ္အိတ္က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ၊လတ္စ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၂၄၅၀၀ နဲ႕ျပည္ပပို႕ဧည့္မထဆန္ ၂၅ မွတ္တစ္အိတ္က်ပ္  ၁၈၈၀၀၊ လက္စ တစ္အိတ္ကို ၁၈၆၀၀  ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း သိိရၿပီး ဝါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ကို ဆန္အဝင္ပံုမွန္ရွိေနကာ အေရာင္းအဝယ္ပံု မွန္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Pissaya info

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.