ကုန္စည္ေစ်းနွုန္းမ်ား

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2017-09-22

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ဆန္အမ်ိဳးအစား အနိမ့္ဆံုးေစ်း အျမင့္ဆံုးေစ်း
ဖ်ာပံုေပၚဆန္းသစ္ ၃၂၀၀၀ ၃၄၀၀၀
ေဒးဒရဲေပၚဆန္းသစ္ ၃၂၅၀၀ ၃၄၀၀၀
ေျမာင္းျမ/ပုသိမ္ေပၚဆန္း ၃၂၅၀၀ ၃၆၀၀၀
ေပၚဆန္းနယ္စံု ၃၀၀၀၀ ၃၂၀၀၀
ဧည့္မထမိုးဆန္ ၁၉၅၀၀ ၂၂၀၀၀
ငစိန္ ၁၈၀၀၀ ၁၉၅၀၀
ၿမီးဒံု ၂၅၀၀၀ ၂၇၀၀၀
ဧည့္မထဆန္ကြဲ[ 2,3,4] ၁၆၀၀၀ ၁၈၅၀၀
ဧည့္မထဆန္ကြဲ[ 1,2] ၁၆၅၀၀ ၁၈၅၀၀
ေပၚဆန္းေခ်ာဆန္ကြဲ ၁၈၀၀၀ ၁၇၅၀၀
ေရႊဘိုေပၚဆန္း ၄၈၀၀၀ ၄၉၀၀၀
မိုးသုခရွယ္ ၂၄၀၀၀ ၂၅၀၀၀
ေႏြသီးထပ္ရွယ္ ၂၂၅၀၀ ၂၂၈၀၀
ေႏြဆန္ရက္ ၉၀ ၂၃၅၀၀ ၂၄၀၀၀
ဧည့္မထ ၂၅% ၂၀၅၀၀ ၂၁၀၀၀

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား2017-09-22

ပဲေစ်းနႈန္းမ်ား
ပဲအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ကုလားပဲလံုး ၂၄၅၀
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး ၂၆၀၀
စားေတာ္ပဲလံုး ၁၁၀၀/၁၁၇၀
စြန္တာနီ/ျပာ ၁၆၅၀/၁၆၇၀
ေထာပတ္ပဲ ၁၅၆၅/၁၇၄၀
ပဲႀကီး(ကုန္း) ၂၄၃၀/၂၅၂၅
ပဲႀကီး(ေရႊကၽြန္း) ၂၇၄၀/၂၈၃၅
ပဲစဥ္းငံုနီ RC 2017 ၄၂၀,၀၀၀
ပဲတီစိမ္းပခုကၠဴ ၁၅၈၀/၁၆၀၀
ပဲတီစိမ္း ခရမ္းေရႊ၀ါ(ထိပ္စ) ၂၂၅၀/၂၃၃၅
ပဲတီစိမ္း ပဲခူးေရႊ၀ါ ၂၀၈၀/၂၁၇၀
ပဲတီစိမ္း ၀ါးခယ္မ ၁၈၃၀/၁၉၂၀
ေျပာင္းဆံ ၅၃၅/၅၆၅
ပဲလြန္းနီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ၁၇၅၀/၁၈၃၅
ပဲလြန္းျဖဴ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ၂၀၀၀/၂၀၈၅
ပဲလြန္းျဖဴ မင္းလွ ၂၀၀၀/၂၀၈၅
ပဲလြန္းျဖဴ ပဲခူး ၂၁၆၅/၂၂၅၀
မတ္ပဲ RAW ၉၆၅/၉၇၅
မတ္ပဲ FAQ/RC(2017) ၅၆၄,၀၀၀
မတ္ပဲ SQ/RC(2017) ၇၄၇,၀၀၀
ဘိုကိတ္ပဲ ၁၁၆၅/၁၄၂၀
ကုလားပဲျခမ္း ၃၀၀၀/၃၁၀၀
ဆီထြက္သီးႏွံ
ပဲပုပ္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(သိပၸံ) ၁၁၆၅/၁၁၈၅
ပဲပုပ္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(အထြက္တုိး) ၁၂၀၀/၁၂၂၀

ျကက္သြန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား2017-09-22

ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကက္သြန္နီအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဆိပ္ျဖဳရွယ္ ၂၀၇၅
ဆိပ္ျဖဳလတ္ႀကီး ၁၀၂၅
ဆိပ္ျဖဳလတ္သန္႔ ၁၉၂၅
ဆိပ္ျဖဳလတ္ေခ်ာ ၁၇၀၀
ျမင္းျခံ လတ္ႀကီး ၁၀၇၅
ျမင္းျခံ လတ္သန္႔ ၁၉၅၀
ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းနႈန္းမ်ား
ၾကက္သြန္ျဖဴအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ၾကဴကုတ္(ရွယ္) ၁၇၀၀
ၾကဴကုတ္(လတ္) ၁၆၇၅
ေအာင္ပန္း ထူး -၂ ၂၆၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၃ ၂၉၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၄ ၃၃၀၀
ေအာင္ပန္း ထူး -၅ ၃၅၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၂ ၂၅၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၃ ၂၈၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၄ ၃၂၀၀
ေတာင္ႀကီး ထူး ၅ ၃၄၀၀

အျခားကုန္ေစ်းနွုန္းမ်ား2017-09-22

ျငဳပ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ျငဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ျငဳပ္ပြ (စိမ္းစား) ၆၀၀၀/၆၅၀၀
ဒီမြန္ ၃၂၀၀
အိႏၵိယရွည္ ၃၀၅၀/၃၁၀၀
အိမ္မဲ ၂၅၀၀/၂၆၅၀
ပန္းတေနာ္ရွည္ ၂၅၀၀/၂၆၅၀
နယ္သလန္ ၂၈၀၀/၂၈၅၀
ေက်ာက္ဆည္မိုးေထာင္ ၃၄၅၀/၃၅၀၀
ထန္းလ်က္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ထန္းလ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေတာင္သာ၀ဲ ၁၅၃၀/၁၅၅၀
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) ၁၄၈၀
ေတာင္သာေခ်ာ ၁၄၈၀
ေတာင္သာၾကံသကာ၀ဲ ၁၁၀၀
ပခုကၠဴၾကမ္း ၁၅၅၀
ေရစႀကိဳ၀မ္းျဖဴ ၁၇၂၅
ေညာင္ဦးအျဖဴသန္႔ ၁၆၅၀
ေညာင္ဦးအျဖဴ ၁၆၀၀
ေညာင္ဦးႀကံ၀ဲ ၁၁၅၀
ေညာင္ဦးႀကံေရာျဖဴ ၁၄၀၀
ၾကံသကာေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကံသကာအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
ၾကံသကာ ပံုး ၁၄၀၀
ၾကံသကာ အိတ္ၿကိဳးေၾက ၁၃၃၀
ၾကံသကာ အိတ္လတ္ ၁၂၀၀
မန္က်ည္းသီးေစ်းႏႈန္းမ်ား
မန္က်ည္းသီးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
မန္က်ည္းသီးထုပတ္သန္႔ ၃၅၀၀
မန္က်ည္းသီးရိုးရိုး ၃၀၀၀
မန္က်ည္းသီးပြင့္ကပ္ ၂၄၀၀
သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား
သၾကားအမ်ိဳးအစား ေစ်းႏႈန္း
သၾကားအျဖဴ (ျမန္မာ) ၁၄၈၀
သၾကား (ယိုးဒယား) ၁၁၂၀
သၾကား (ယူကရိန္း) ၁၁၀၀
သၾကား (ကိုလံဗီယာ) ၁၁၀၀
သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ၁၁၂၀
သၾကားအျဖဴ ဘရာဇီး ၁၁၁၀
သၾကားအျဖဴ ဗီယနန္ ၁၁၀၀
အာလူးေစ်းႏႈန္းမ်ား
အာလူးအမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ေအာင္ပန္း ဆြဲ ၁၂၀
ေအာင္ပန္း A1 ၂၇၀
ေအာင္ပန္း OK ၃၈၀
ေအာင္ပန္း S1 ၅၃၀
ေအာင္ပန္း S2 ၅၃၀
ဟဲဟိုး ဆြဲ ၁၅၀
ဟဲဟိုး A1 ၃၀၀
ဟဲဟိုး OK ၄၅၀
ဟဲဟိုး S1 ၅၈၀
ဟဲဟိုး S2 ၆၈၀
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား
ပုဇြန္ေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၅၀၀၀၀/၄၅၀၀၀
ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၄၀၀၀၀/၃၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရွယ္ ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳႀကီးရိုးရိုး ၁၈၀၀၀/၁၆၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရွယ္ ၁၁၀၀၀/၁၃၀၀၀
ဖ်ာပံုခ်ိဳေသးရိုးရိုး ၉၀၀၀/၁၀၀၀၀
ဖ်ာပံုအငံလံုးရွယ္ ၇၀၀၀/၈၀၀၀
ဖ်ာပံုအငံလံုးရိုးရိုး ၅၀၀၀/၄၅၀၀
ဖ်ာပံုအသားႀကိဳး ၁၅၀၀/၁၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္လတ္ ၂၃၀၀၀/၂၀၀၀၀
ၿမိတ္ပုဇြန္ရိုးရိုး ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ၃၀၀၀၀/၃၅၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ၂၅၀၀၀/၂၃၀၀၀
ရခိုင္ေရႊပုဇြန္လတ္ ၂၀၀၀၀/၁၈၀၀၀
ေရခ်ိဳငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ၃၅၀၀၀/၃၀၀၀၀
ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ၂၀၀၀၀/၂၅၀၀၀
ငါးေျမြထိုး ၁၂၀၀၀/၁၀၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ၂၅၀၀၀/၂၈၀၀၀
ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ၁၈၀၀၀/၂၀၀၀၀
ငါးရံ႕လံုး ၁၅၀၀၀/၁၂၀၀၀
ေရငံငါးေျခာက္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေစ်းႏႈန္း
ကလိန္ ၇၅၀၀/၉၀၀၀
ငါးကြမ္းရွပ္ ၁၅၀၀၀/၁၈၀၀၀
ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ၄၀၀၀/၄၅၀၀
ငါးတံခြန္လံုး ၂၀၀၀/၂၅၀၀
ငါးႏွပ္ခ်ိဳ ၈၀၀၀/၁၀၀၀၀
ငါးပုတ္သင္ ၃၀၀၀/၃၅၀၀
ငါးေရာင္ႀကီး ၂၀၀၀၀/၁၈၀၀၀
ငါးေရာင္လတ္ ၁၆၀၀၀/၁၈၀၀၀
ဆီငါးေရာင္ ၁၆၀၀၀/၁၈၀၀၀
ငါးေရႊႀကီး ၅၅၀၀/၆၀၀၀
ငါးေရႊေသး ၄၀၀၀/၃၅၀၀
ငါးမီးတံသြယ္ ၂၀၀၀/၁၅၀၀
ငါးဘူးစီ ၄၀၀၀/၄၅၀၀